Broj Naziv Datum
5243-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavke usluga – redovno godišnje održavanje respiratora “Mindray SV300” za potrebe Službe za anesteziju I reanimaciju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 29.09.2023
6421-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 29.09.2023
5244-OPP-23 ODLUKA O poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – voda i kanalizacija za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 28.09.2023
5007-2-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju, Službe za patologiju i Službe za oftalmologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 20 28.09.2023
5007-1-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju, Službe za patologiju i Službe za oftalmologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot-ove 10 i 11 28.09.2023
5007-5-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju, Službe za patologiju i Službe za oftalmologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 9 25.09.2023
5007-6-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju, Službe za patologiju i Službe za oftalmologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 21 25.09.2023
5007-4-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju, Službe za patologiju i Službe za oftalmologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot-ove 18 i 19 25.09.2023
5007-3-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju, Službe za patologiju i Službe za oftalmologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot-ove 8 i 26 25.09.2023
5007-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju, Službe za patologiju i Službe za oftalmologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot-ove 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 22 25.09.2023
5007-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju, Službe za patologiju i Službe za oftalmologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot-ove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 24, 25 i 27 25.09.2023
5242-2-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Hemikalije (medicinska sredstva) 21.09.2023
5242-1-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Hemikalije (Inventar hemikalija) 21.09.2023
5082-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – računari i računarska oprema za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 21.09.2023
5288-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavke roba – ultrazvučni aparat za potrebe Službe za neurologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 21.09.2023
5415-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – testovi za automatski uređaj za brzu identifikaciju bakterija „Vitek 2“, proizvođača „Biomerieux“ Francuska za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.09.2023
6078-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme proizvođača „Dräger“ koja se nalazi u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.09.2023
6079-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavku usluga – Servisiranje medicinske opreme u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 19.09.2023
6106-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 19.09.2023
5040-24-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 24 – Paraformaldehid tablete 19.09.2023
6082-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 15.09.2023
6080-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavku roba – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 15.09.2023
4377-38-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 38 – TPHA test za detekciju antitijela T-Pladium metodom 14.09.2023
4377-37-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 37 – Nastavci 14.09.2023
4377-32-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 32 – EKG termalni papir 58mm x 25m 14.09.2023
4377-34-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 34 – Ravne rolne za sterilizaciju 14.09.2023
4377-31-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 31 – Igle za biopsiju porostate za pištolj “FAST GUN LIGHT” 14.09.2023
4377-28-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 28 – Neforstomski set za punkciju I izmjenu nefrostome 14.09.2023
4377-18-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 18 – Torba za uzimanje uzoraka 14.09.2023
4377-21-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 21 – Hemolok klipse 14.09.2023
4377-14-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 14 – Flasteri za fiksiranje I.V. kanila 14.09.2023
4377-9-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 9 – Uretralni trožilni kateteri 14.09.2023
4377-6-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 8 – Setovi za suprapubičnu drenažu 14.09.2023
4377-6-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 6 – Celulozna vata 14.09.2023
5385-ODU-23 ODLUKA O prihvatanju ponude u postupka Javne nabavke usluga – klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 11.09.2023
2991-12-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 12 – Linearni stapleri sa nožem 11.09.2023
2991-10-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 10 – Linearni stapleri 11.09.2023
5872-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – ugaostabilni pločni sistem za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.09.2023
5040-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.09.2023
5040-47-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 47 – MIGIT TBC identifikacioni test 07.09.2023
5040-45-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 45 – Koncentrovano alkalno sredstvo za čišćenje laboratorijskog pribora i stakla 07.09.2023
5040-43-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 43 – Zakrivljena omčica za resetoskop proizvođača „Karl Storz“ 07.09.2023
5040-42-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 42 – Srebro nitrat štapići 07.09.2023
5040-39-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 39 – Gumice za laparaskopske troakare proizvođača „Olympus“ 07.09.2023
5040-33-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 33 – Torakalni drenovi sa mndrenom 07.09.2023
5040-32-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 32 – Aneroidni mjerač krvnog pritiska 07.09.2023
5040-28-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 28 – Adapter za bočice 07.09.2023
5040-29-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 29 – Igle za transfer tekućine 07.09.2023
5040-24-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 24 – Paraformaldehid tablete 07.09.2023
5040-20-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 20 – Fluorescein trakice 07.09.2023
5040-18-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 18 – Kontejner za infektivni medicinski oštri otpad 07.09.2023
5040-15-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 15 – EKG termalni papir 07.09.2023
5040-6-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Gastrične sonde 07.09.2023
5040-10-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 10 – Kleme/štipaljke za pupak 07.09.2023
5040-4-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Rektalni kateteri 07.09.2023
5082-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – računari i računarska oprema za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.09.2023
4644-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – ugaostabilni pločni sistem za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.09.2023
5650-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hirurške rukavice za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.09.2023
4062-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – energent za potrebe grijanja u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.09.2023