Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga.

JZU bolnica "Sveti apostol Luka"
Pop Ljubina bb
74000 Doboj, RS

Obrazac zahtjeva medija za informaciju se može preuzeti sa navedenog linka:

Zahtjev medija za informaciju

Odnosi s javnošću:

E-mail: danijel.vukovic@bolnicadoboj.com

Telefoni:

Centrala:+387 (0)53 241 022
Sekretar:+387 (0)53 241 943 
Fax:+387 (0)53 242 799

Odsjek javnih nabavki: +387 (0)53 241 213

E-mail: bolnicadoboj@teol.net