Broj Naziv Datum
711-24 ODLUKA O provođenju postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 31.01.2024
478-1-24 O D L U K A o izmjeni Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba broj 478/24 od 19.01.2024. godine – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.01.2024
70-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga- Održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj. 30.01.2024
624-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluge - održavanja informacionog sistema „EcoOne ERP“ za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.01.2024
630-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 26.01.2024
625-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – popravka aparata za magnetnu rezonancu „Signa HDxT 1.5T“, proizvođača „GE HealthCare“ za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 25.01.2024
546-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.01.2024
8818-2-ODU-23 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda – osiguranje imovine i radnika JZU Bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj za Lot 2-Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti 24.01.2024
8819-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – bravarski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.01.2024
544-24 ODLUKA O provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda – Dezinficijensi za dezinfekciju visokog nivoa i hladnu hemijsku sterilizaciju medicinske opreme i instrumenata za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.01.2024
545-24 ODLUKA O provođenju postupka javne nabavke usluga – održavanje finansijsko-računovodstvenog informacionog sistema “NextBIZ” za potrebe službi u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 24.01.2024
8818-3-ODU-23 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda – osiguranje imovine i radnika JZU Bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj za Lot 1-Osiguranje građevinskih objekata i opreme od požara i drugih opasnosti i dopunsko osiguranje građevinskih objekata za rizik klizanja tla i odronjavanja zemljišta 23.01.2024
8818-1-ODU-23 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda – osiguranje imovine i radnika JZU Bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj za Lot 1-Kolektivno osiguranje zaposlenih radnika 23.01.2024
547-24 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – verifikacija mjerila medicinskih uređaja za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.01.2024
7723-7-OPP-23 ODLUKA O poništenju postupka javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 7 – Laser za tretman zadnjeg segmenta oka 23.01.2024
478-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.01.2024
111-ODU-24 O D L U K A o prihvatanju ponude za pružanje pravnih usluga za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.01.2024
439-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.01.2024
146-ODU-24 ODLUKA O prihvatanju ponude iz Aneksa II o pružanju poštanskih usluga za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 18.01.2024
201-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Dezinfekciona sredstva za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.01.2024
8092-OPP-23 ODLUKA O poništenju postupka za javnu nabavku roba - Električna energija za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 05.01.2024
70-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga– održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.01.2024
68-24 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga - stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.01.2024
59-24 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga - hotelske usluge za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.01.2024
64-24 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga - pružanje dijagnostičkih usluga magnetne rezonance i kompjuterske tomografije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.01.2024
66-24 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga – usluge restorana i usluge posluživanja hranom za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.01.2024
111-24 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga – pravne usluge za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.01.2024
146-24 ODLUKA O provođenju postupka javne nabavke usluga – poštanske usluga za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 05.01.2024
8572-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga - održavanje poslovnog kruga JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj u zimskom periodu 04.01.2024