Broj Naziv Datum
2180-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal - knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Ostali kancelarijski materijal 28.04.2023
2180-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal - knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Fotokopirni papir 28.04.2023
2359-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski hematološki analizator „XN 1000“, 5 diff 28.04.2023
2359-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijski analizator „Randox Imola RX“ 28.04.2023
2359-3-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Liaison XL“ 28.04.2023
2561-23 ODLUKA O provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – Održavanje motornih vozila za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 26.04.2023
2324-OPP-23 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski kiseonik minimalne čistoće 99,5% za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.04.2023
2215-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje respiratora „Aeonmed“ i „Prunus“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za intenzivnu medicinu nehirurških grana u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.04.2023
2217-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga – nadogradnja aparata za automatsku identifikaciju bakterija „Vitek 2 Compact 15“, proizvođača „Biomerieux“ za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.04.2023
1727-2-OPP-23 ODLUKA O poništenju u postupku javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – Košuljica za resetoskop 25.04.2023
1727-1-OPP-23 ODLUKA O poništenju u postupku javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Ultrazvučna sonda 25.04.2023
2705-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – mikrobiološka laminarna komora klase A2 sa povezivanjem na ventilacioni sistem za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 25.04.2023
2706-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavku usluga – popravka aparata za magnetnu rezonancu “Signa HDxT 1.5T”, proizvođača “GE HealthCare” za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 21.04.2023
2625-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – potrošni materijal za hemodijafiltraciju za aparat „MultiFiltratePRO“, proizvođača „Fresenius medical care“ za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 21.04.2023
2516-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hirurške rukavice za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 21.04.2023
2121-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – popravka lifta u objektu Službe za hirurgiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 21.04.2023
1727-8-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke roba – medicinska oprema I instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 8 – Terapijska kolica 18.04.2023
1727-4-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke roba – medicinska oprema I instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 4 – Insert čeljusti atraumatske ravne hvatalice 18.04.2023
1727-7-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke roba – medicinska oprema I instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 7 – Magnetne vezalice 18.04.2023
1727-3-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke roba – medicinska oprema I instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 3 – Fleksibilna biopsijska hvatalica 18.04.2023
2099-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga–održavanje informacionog sistema „EcoOne ERP“ za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.04.2023
2585-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 13.04.2023
1727-5-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke roba – medicinska oprema I instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 5 – Potrošni materijal za laparoskopski stub “Elevision HD1” Covidien 13.04.2023
1727-6-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke roba – medicinska oprema I instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 6 – Potrošni materijal za elektrohiruršku platformu “FIRCE TRAID” 13.04.2023
2479-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 11.04.2023
1870-OPP-23 ODLUKA O poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – električna energija za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 07.04.2023
2359-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 06.04.2023
2325-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavku roba – lijekovi za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 05.04.2023
2326-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 05.04.2023
2324-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski kiseonik minimalne čistoće 99,5% za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.04.2023
2217-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – nadogradnja aparata za automatsku identifikaciju bakterija „Vitek 2 Compact 15“, proizvođača „Biomerieux“ za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.04.2023
1477-OPP-23 ODLUKA O poništenju otvorenog postupka za javnu nabavku roba - mikrobiološka laminarna komora klase A2 sa povezivanjem na ventilacioni sistem za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 05.04.2023