Broj Naziv Datum
3584-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga – popravka aparata za magnetnu rezonancu “Signa HDxT 1.5T”, proizvođača “GE HealthCare” za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 29.06.2023
3508-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – dezinficijensi za dezinfekciju visokog nivoa i hladnu hemijsku sterilizaciju medicinske opreme i instrumenata za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 29.06.2023
4009-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavke usluga – odvoz smeća za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 29.06.2023
3583-2-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – ultrazvučni aparati za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – Kardiološki ultrazvučni aparat 29.06.2023
3583-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – ultrazvučni aparati za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Višenamjenski color doppler uzv apparat 29.06.2023
4196-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 28.06.2023
4094-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hemikalije i reagensi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 21.06.2023
4062-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – energent za potrebe grijanja u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 21.06.2023
4096-1-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavke roba – fleksibilni videokolonoskop za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 21.06.2023
4096-23 POSEBNA ODLUKA O početku postupka Javne nabavke roba – fleksibilni videokolonoskop za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 21.06.2023
2516-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurške rukavice za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 21.06.2023
3072-1-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – mikrobiološke hemikalije, potrošni materijal i testovi za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3, Lot 4, Lot 5 i Lot 7. 21.06.2023
3072-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – mikrobiološke hemikalije, potrošni materijal i testovi za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 1 – Mikrobiološke hemikalije 21.06.2023
3072-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – mikrobiološke hemikalije, potrošni materijal i testovi za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 6- Strepto-kit latex test á 50 21.06.2023
3072-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – mikrobiološke hemikalije, potrošni materijal i testovi za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 2-Mikrobiološki potrošni materijal 21.06.2023
4009-23 ODLUKA O provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavke usluga – Odvoz smeća za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 19.06.2023
3348-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – sočiva za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.06.2023
3985-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – totalne endoproteze kuka za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 15.06.2023
3143-ОДУ-23 О Д Л У К У о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга- редовно годишње одржавање медицинске опремe произвођачa „GE HealthCare“ у ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој 15.06.2023
2216-30-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 30 – Vakum epruvete 14.06.2023
2216-28-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 28 – Drvene špatule 14.06.2023
2216-29-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 29 – Bowie dick mini trake 14.06.2023
2216-27-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 27 – Mikulić trake za suhu sterilizaciju 14.06.2023
2216-25-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 25 – Nazalni kateter za aplikaciju O2 14.06.2023
2216-24-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 24 – Aspiracioni kateter 13.06.2023
2216-23-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 23 – Maska za kiseonik sa nastavkom PM 13.06.2023
2216-21-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 21 – Toplomjeri 13.06.2023
2216-22-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 22 – Jednokratna neutralna elektroda 13.06.2023
3302-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – medicinska oprema, instrumenti i medicinski potrošni materijal za potrebe operacionih sala u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Boreri za hirurški nasadnik, Lot 5 – Disektor i Lot 8 – Nareznik za kortiklani vijak. 13.06.2023
2216-20-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 20 – Rol papir za UZV 13.06.2023
2216-18-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 18 – Igle za davanje injekcija 13.06.2023
2216-19-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot19 – Vatirani štapići nesterilni 13.06.2023
2216-17-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 17 – IV kanile 13.06.2023
2216-16-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 16 – Trodijelne šprice 13.06.2023
2216-15-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 15 – Pokrovna i predmetna stakla 13.06.2023
2216-14-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 14 – Četka hirurška sa povidone jodom 13.06.2023
2216-13-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 13 – Flasteri 13.06.2023
3302-9-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinska oprema, instrumenti i medicinski potrošni materijal za potrebe operacionih sala u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 9 – Instrumenti za oftalmologiju 13.06.2023
2216-11-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 11 – Gel za UZV 13.06.2023
3302-7-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinska oprema, instrumenti i medicinski potrošni materijal za potrebe operacionih sala u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 7 – Boreri za kosti 13.06.2023
2216-10-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 10 – CTG traka za apparat Bistos BT350 LED 13.06.2023
3302-6-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinska oprema, instrumenti i medicinski potrošni materijal za potrebe operacionih sala u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Testere za kosti 13.06.2023
3302-4-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinska oprema, instrumenti i medicinski potrošni materijal za potrebe operacionih sala u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Fiberoptički kabal za izvor hladnog svjetla i višekratno crijevo za gas 13.06.2023
2216-9-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 9 – EKG papir za Fazini ECG600A 13.06.2023
2216-8-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 8 – EKG papir za Mac 400/600, rolne 13.06.2023
3302-3-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinska oprema, instrumenti i medicinski potrošni materijal za potrebe operacionih sala u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Set kliješta i poluga za vađenje zuba 13.06.2023
2216-7-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 7 – EKG termalni papir 110mm x 30m, rolna 13.06.2023
3302-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinska oprema, instrumenti i medicinski potrošni materijal za potrebe operacionih sala u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Fiziodispanzer i hirurški nasadnik 13.06.2023
2216-6-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 6 – EKG papir za Bionet 215x30 mm, rolna 13.06.2023
2216-5-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 5 – EKG papir za Shiller 13.06.2023
2216-4-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 4 – EKG traka za aparat Mac 800 13.06.2023
2216-3-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 3 – Hirurški skalpel nožići 13.06.2023
2216-2-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – PVC špric boca 500 ml 13.06.2023
2991-11-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 11 – Kontur zakrivljeni stapleri 09.06.2023
2991-10-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 10 – Linearni stapleri 09.06.2023
2991-12-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 12 – Linearni stapler sa nožem 09.06.2023
2991-6-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 6 – Hemolok klipse 09.06.2023
3142-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga – održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 09.06.2023
2992-3-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tehnički materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Molersko-zidarski i drugi građevinski materijal 08.06.2023
2992-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tehnički materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Vodovodni i kanalizacioni materijal 08.06.2023
2992-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tehnički materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Elektro materijal 08.06.2023
2991-2-OPP-23 ODLUKA O poništenju u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – Drenovi 08.06.2023
2991-1-OPP-23 ODLUKA O poništenju u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Koncentrovano alkalno sredstvo za čišćenje laboratorijskog pribora I stakla 08.06.2023
2991-13-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 13 – Šprice I nastavci za perfuzor 07.06.2023
2991-14-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 14 – Armirani endotrahealni tubusi 07.06.2023
2991-9-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 9 – Polipropilenske samofiksirajuće mrežice 07.06.2023
2991-8-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 8 – Polipropilenske mrežice 07.06.2023
2991-7-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 7 – Jednodijelni samoljepljivi komplet za kolostomu 07.06.2023
2991-5-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 5 – Razni kateteri 07.06.2023
2991-4-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 4 – Double J uretralni stent 07.06.2023
2991-3-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 3 – Igle spinalne 07.06.2023
2216-OPP-23 ODLUKA O poništenju u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 12 – Armirani endotrahealni tubus 07.06.2023
2216-26-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 26 – Turban zavoj 07.06.2023
2216-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Endotrahealni tubus sa balonom, PVC 07.06.2023
2993-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat glukoza analizator „Biosen C-Line EKF dg“ 05.06.2023
2993-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Centaur XPT“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 05.06.2023
2585-5-ODU-23 ODLUKA O poništenju u postupku javne nabavke roba – medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 5 – Ultrazvučna sonda 02.06.2023
2585-4-ODU-23 ODLUKA O poništenju u postupku javne nabavke roba – medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 4 – Laboratorijski firžider 02.06.2023
2585-3-ODU-23 ODLUKA O poništenju u postupku javne nabavke roba – medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 3 - Centrifuga 02.06.2023
2585-2-ODU-23 ODLUKA O poništenju u postupku javne nabavke roba – medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj - Lot 2 – Svjetlosni laboratorijski mikroskop 02.06.2023
3584-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavku usluga – popravka aparata za magnetnu rezonancu “Signa HDxT 1.5T”, proizvođača “GE HealthCare” za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 02.06.2023
3583-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavku roba – ultrazvučni aparati za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 02.06.2023
2585-7-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj - Lot 7 – Kompresorski inhalator 01.06.2023
2585-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj - Lot 1 – Medicinski inkubator 01.06.2023
2585-6-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj - Lot 6 – Košuljica za resetoskop 01.06.2023