Istorijat

Po završetku drugog svjetskog rata, kada Doboj postaje središte regije koja pokriva opštine Derventa, Brod, Modriča, Šamac, Teslić, Maglaj, Odžak, Gračanica i Tešanj pojavljuje se potreba za osnivanjem bolničkog centra u Doboju koji bi mogao pružiti adekvatne usluge zdravstvene zaštite stanovnika ovog područja. 

Preteča osnivanja sadašnje JZU bolnica “Sveti apostol Luka” u Doboju je formiranje zdravstvenih ambulanti, a zatim i Omladinske bolnice za potrebe radnih brigada, koje su gradile omladinske pruge Šamac – Sarajevo 1947. godine i Doboj – Banja Luka 1950. godine. Okončanjem Omladinskih radnih akcija, Omladinska bolnica predata je opštini na upotrebu. Odlukom tadašnjeg Izvršnog odbora opštine 1952. godine osnovana je Opšta državna bolnica u Doboju. Taj događaj, uz prisustvo velikog broja građana i zvanica, upriličen je 9. marta te godine. 

U početku ona je imala svega dva odjeljenja u skromnim uslovima, sa samo 90 postelja. Hirurško odjeljenje sa porodilištem bilo je locirano u staroj adaptiranoj zgradi, a odjeljenje za unutrašnje bolesti u baraci. Magacini, vešeraj i kuhinja su pronašli svoje mjesto u pomoćnim objektima. I kao takva uspijeva da u prvoj godini liječi 3.566 bolesnika, izvrši 538 različita hirurška zahvata i 283 porođaja.
Narodni odbor sreza Doboj naredne je godine preuzeo bolnicu kao sresku ustanovu, što kasnijim teritorijalnim preuređenjima BiH odgovara regionalnoj bolnici, što je ona i danas. Bolnica se tokom godina razvijala i osavremenjavala kako u stručnom kadru, tako i u izgradnji novih objekata, proširenja kapaciteta i uvođenja savremene opreme. JZU Bolnica Doboj trenutno pruža savremene usluge dijagnostike i liječenja kojoj gravitira osam opština sa ukupnom populacijom od oko 270.000 stanovnika.


Politika kvaliteta

JZU bolnica „Sveti apostol Luka“ u Doboju, po namjeni i organizaciji predstavlja zdravstvenu ustanovu regionalnog tipa, koja obezbjeđuje stacionarnu i konsulatativno specijalističku zdravstvenu zaštitu sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa za približno 270 000 stanovnika u osam opština dobojske regije.

Bolnica je prvi referalni nivo u zdravstvenom sistemu koji savremena dostignuća medicinske struke stavlja u službu zdravlja građana koordinisanim djelovanjem sa domovima zdravlja, kao i višim referalnim nivoom - Kliničkim centrom u Banjoj Luci i drugim zdravstvenim ustanovama u širem okruženju.

Vrijednosti JZU bolnica u Doboju su: opredijeljenost reformskim procesima, praćenje i praktična primjena principa savremene medicinie, profesionalizam, timski rad i posvećenost pacijentima.


Misija i vizija

Osnovni cilj i zadatak bolnice je da putem konsultativno-specijalističkih službi i bolničkog liječenja pruži kvalitetne zdravstvene usluge sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa.

Efikasnom dijagnostikom i kvalitetnim liječenjem, uz profesionalni odnos svih zaposlenih u bolnici, obezbijediti sigurnost i zadovoljstvo u zdravlju kod građana dobojske regije.

Navedene aktivnosti bolnica će obavljati u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite, primjenom   ISO   standarda,   istovremeno   vodeći   posebnu  brigu  o   zaštiti   životne  okoline. Sprovodiće kontinuiranu edukaciju zaposlenih, prvenstveno medicinskog kadra, stalno praćenje i uvođenje novih tehnika i tehnologija sa ciljem poboljšanja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

Svi zaposleni u bolnici su obavezni da:

- daju i razvijaju dobre međuljudske odnose,

- profesionalno obavljaju svoje dužnosti,

- humano i predano postupaju sa pacijentima,

- kontinuirano rade na svom usavršavanju,

- prate i poštuju propise i standarde,

- usavršavaju mlađi kadar prenošenjem znanja i iskustava,

- svojim ličnim djelovanjem i stavom daju pozitivnu sliku o ovoj Ustanovi kao modernoj instituciji koja pruža visok nivo zdravstvenihusluga svima kojima je to potrebno.

Ovo  je  uslov  za  obezbjeđenje  kvalitetne  stručne  i  materijalne  egzistencije zaposlenih i zadovoljstvo pacijenata  koji se liječe u JZU bolnica „Sveti apostol Luka“ u Doboju.