Snježana Katanić je rođena 28.3.1978. godine u Gračanici. Srednju medicinsku školu je završila u Doboju 1996. godine, nakon čega počinje sa radom u dobojskoj Bolnici 1998. godine kao medicinska sestra u Službi tadašnje neuropsihijatrije, potom i Službe za hirurgiju gdje se zadržala do 10.9.2013. godine.

Završila je Visoku medicinsku školu sa stručnim nazivom „Diplomirani medicinar zdravstvene njege“.

Pored pomenutog rada u Službama neuropsihijatrije i hirurgije, radila je i poslove glavnog tehničara Odjeljenja hirurških grana, glavne sestre u Službi za ginekologiju, glavne sestre Covid Odjeljenja, te poslove odgovornog lica šifriranja DTS slučajeva koji su po organizaciji pripadali Odjeljenju hirurških grana.


Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon:

053/241-022, lokal 413.

Katanićka

Snježana Katanić

Politika kvaliteta

JZU bolnica „Sveti apostol Luka“ u Doboju, po namjeni i organizaciji predstavlja zdravstvenu ustanovu regionalnog tipa, koja obezbjeđuje stacionarnu i konsulatativno specijalističku zdravstvenu zaštitu sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa za približno 270 000 stanovnika u osam opština dobojske regije.

Bolnica je prvi referalni nivo u zdravstvenom sistemu koji savremena dostignuća medicinske struke stavlja u službu zdravlja građana koordinisanim djelovanjem sa domovima zdravlja, kao i višim referalnim nivoom - Kliničkim centrom u Banjoj Luci i drugim zdravstvenim ustanovama u širem okruženju.

Vrijednosti JZU bolnica u Doboju su: opredijeljenost reformskim procesima, praćenje i praktična primjena principa savremene medicinie, profesionalizam, timski rad i posvećenost pacijentima.