Broj Naziv Datum
6465-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 31.10.2023
7250-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Laboratorijski materijal i reagensi za mikrobiološku dijagnostiku za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 31.10.2023
7218-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – ugaostabilni pločni sistem za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.10.2023
6464-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi za imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“ za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.10.2023
6421-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.10.2023
6421-1-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Bipolarna pinceta i bipolarni kabal kompatibilni „Ellman Dual RF“ uređajima 26.10.2023
6421-10-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 10 – Mašina za obradu kostiju na baterijski pogon 26.10.2023
6421-7-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 7 – Perfuzor 26.10.2023
6421-9-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 9 – Grijač krvi i infuzija 26.10.2023
6421-6-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Monitor za praćenje vitalnih funkcija pacijenta 26.10.2023
6421-5-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – Manžetna za davanje krvi i infuzije pod pritiskom 26.10.2023
5872-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – ugaostabilni pločni sistem za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.10.2023
7023-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Elektro-hirurški generator za operacione sale za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.10.2023
6078-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme proizvođača „Dräger“ koja se nalazi u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.10.2023
6952-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal (gipsani zavoji i gipsane podloške) za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 18.10.2023
6079-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga - servisiranje medicinske opreme za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 16.10.2023
6738-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Medicinski potrošni i sanitetski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.10.2023
6082-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za acido-bazni analizator „RAPIDPoint 500“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 10.10.2023
6082-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski koagulometar „Sysmex CA 660“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 10.10.2023
6739-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Probiotik kapsule za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.10.2023
6740-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – cirkularni stapleri za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 10.10.2023
6037-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje respiratora proizvođača „Aeonmed“ i „JSC Ural“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za intenzivnu medicinu nehirurških grana u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj 09.10.2023
6037-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje respiratora proizvođača „Aeonmed“ i „JSC Ural“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za intenzivnu medicinu nehirurških grana u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 09.10.2023
5040-31-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 31 – Lowenstein podloga 06.10.2023
5040-30-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 30 – CTG traka za „Philips Avalon FM 30“ 06.10.2023
5040-26-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 26 – Infuzioni set sa brojačem kapi 06.10.2023
5040-27-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 27 – Skretnice za infuziju 06.10.2023
5040-25-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 25 – Test na narkotike 06.10.2023
5040-23-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 23 – Potrošni materijal za injektor „Medrad Salient“ 06.10.2023
5040-21-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 21 – Torakalni drenovi bez mandrene 06.10.2023
5040-16-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 16 – Gotovi brisevi 06.10.2023
5040-17-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 17 – EKG elektrode 06.10.2023
5040-14-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 14 – Bočice za urin 06.10.2023
5040-13-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 13 – Trahealne kanile 06.10.2023
5040-12-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 12 – Esmarh poveska obična 06.10.2023
5040-11-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 11 – Kondomi za vaginalnu i rektalnu sondu 06.10.2023
5040-8-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 8 – Epiduralni kateter 06.10.2023
5040-9-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 9 – Horizon klipse 06.10.2023
5040-5-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 5 – Spinalne igle 06.10.2023
5040-7-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 7 – 2-lumenski centralni venski kateter 06.10.2023
5040-3-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 3 – Drenovi - razni 06.10.2023
5040-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 2 – Kateteri - razni 06.10.2023
5040-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 1 – Kese za urin 06.10.2023
6081-ODU-23 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda – kancelarijski material-štampa za potrebe JZU Bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj 04.10.2023
6081-23 ODLUKA o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda – kancelarijski material-štampa za potrebe JZU Bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj 04.10.2023
6575-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.10.2023
6574-23 ODLUKA O provođenju konkurentskog zahtjeva javne nabavke roba – Termo samoljepljive etikete za potrebe Službe za kliničko-biohemijski dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.10.2023
6464-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi za imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“ za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.10.2023
6465-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.10.2023
5649-2-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Nožići 02.10.2023
5649-3-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 3 – Ostali potrošni materijal 02.10.2023
5649-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Kasete 02.10.2023
5122-ODU-23 ODLUKA O pirhvatanju ponude o uslugama iz Aneksa II – pružanje poštanskih usluga za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 02.10.2023