Posjete pacijentima u jedinicama intenzivne njege, odjeljenju za zarazne bolesti, odjeljenju za dječije bolesti, odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo, nije dozvoljeno vršiti u bolesničkim sobama.


Za vrijeme posjete zabranjeno je:

  • sjedenje na krevetima,
  • pušenje u bolnici,
  • unošenje alkohola.


Posjetioci moraju paziti na red i čistoću u prostorijama u kojima borave i ne smiju remetiti mir pacijenta.

Ukoliko se posjetioci ne pridržavaju kućnog reda, dežurni doktor ili medicinska sestra imaju pravo prekinuti posjetu.