Broj Naziv Datum
7250-2-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba - Laboratorijski materijal i reagensi za mikrobiološku dijagnostiku za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj za Lot 2 – Mikrobiološka dijagnostika 29.11.2023
7250-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba - Laboratorijski materijal i reagensi za mikrobiološku dijagnostiku za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj za Lot 1 – Mikrobiološke podloge i diskovi 29.11.2023
5040-30-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 30 – CTG traka za „Philips Avalon FM 30“ 29.11.2023
5040-7-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 7 – 2-lumenski centralni venski kateter 29.11.2023
6952-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – sanitetski materijal (gipsani zavoji i gipsane podloške) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.11.2023
6739-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba - Probiotik kapsule za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 22.11.2023
7843-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Dezinfekciona sredstva za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.11.2023
7771-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.11.2023
7772-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.11.2023
5650-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurške rukavice za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.11.2023
7723-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinska oprema I instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 15.11.2023
6738-4-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba - Medicinski potrošni i sanitetski materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 4 – Medicinska vata 14.11.2023
6738-OPP-23 ODLUKA O poništenju postupka za javnu nabavku roba - Medicinski potrošni i sanitetski materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 3 – Baby sistemi 14.11.2023
6738-2-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba - Medicinski potrošni i sanitetski materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – Sistemi za transfuziju 14.11.2023
6738-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba - Medicinski potrošni i sanitetski materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Sistemi za infuziju 14.11.2023
7454-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Oftalmološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.11.2023
7618-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavku usluga – zbrinjavanje opasnog otpada za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 13.11.2023
7452-1-23 ODLUKA O izmjeni odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – motorna vozila za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj broj 7452/23 od 03.11.2023. godine 08.11.2023
6420-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.11.2023
7452-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – motorna vozila za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.11.2023
6080-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke roba – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 02.11.2023
7326-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – tekuće održavanje medicinske opreme u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.11.2023
6575-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.11.2023
6574-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku roba - Termo samoljepljive etikete za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 01.11.2023