Broj Naziv Datum
2806-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme proizvođača „GE HealthCare“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 31.05.2021
2081-21 Odluke o izboru i poništenju u otvorenom postupku javne nabavke roba – potrošni materijal za intenzivnu njegu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.05.2021
3003-1-21 O D L U K A o provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – monitori za praćenje vitalnih funkcija pacijenata za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 25.05.2021
3004-21 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – monitori za praćenje vitalnih funkcija pacijenata za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 25.05.2021
3002-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat glukoza analizator „Biosen C – line EKF dg“ za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.05.2021
2755-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – popravka RTG aparata, model „Proteus XR“, za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.05.2021
2913-21 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – spoljni fiksatori po Mitkoviću za potrebe Služba za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.05.2021
2913-1-21 O D L U K A o provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – spoljni fiksatori po Mitkoviću za potrebe Služba za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.05.2021
424-4-OPP-21 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Hirurški neresorptivni monofilamentni konac – poliamid 17.05.2021
424-1-OPP-21 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Hirurški resorptivni konac – polimer poliglikolna kiselina 17.05.2021
2853-1-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.05.2021
2853-21 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.05.2021
2911-21 Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga - klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 14.05.2021
2911-21 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga – klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 14.05.2021
2806-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme proizvođača „GE HealthCare“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.05.2021
2804-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – odvoz smeća iz poslovnog kruga JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.05.2021
2755-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – popravka RTG aparata, model „Proteus XR“ za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 06.05.2021
2029-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 - Ugaostabilni pločni sistem 05.05.2021
2029-2-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2 – Klasična osteosinteza 05.05.2021