Broj Naziv Datum
1839-1-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – videokolonoskop za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 31.03.2021
1839-21 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – videokolonoskop za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 31.03.2021
1949-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Liaison XL“ za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.03.2021
1386-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – sočiva za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.03.2021
1663-ODU-21 O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga - Održavanje informacionog sistema „EcoOne ERP“ za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 29.03.2021
424-6-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Polipropilenska monofilamentna mrežica 26.03.2021
424-5-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – Hirurški sintetski monofilamentni neresorptivni konac – polipropilen 26.03.2021
424-4-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Hirurški neresorptivni monofilamentni konac – poliamid 26.03.2021
424-3-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Hirurški mutifilamentni konac – poliglikolna kiselina 26.03.2021
424-2-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Hirurški sintetski, multifilamentni konac – laktomer 9-1 26.03.2021
424-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Hirurški resorptivni konac – polimer poliglikolna kiselina 26.03.2021
1764-1-21 O D L U K A o izmjeni Odluke o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 1764/21 od 22.03.2021. godine za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.03.2021
1797-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Probiotik kapsule za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.03.2021
1764-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.03.2021
Broj: 999-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača roba – laboratorijski materijal i reagensi za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX” Francuska koji se nalazi u Službi za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.03.2021
1367-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga - održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.03.2021
1646-1-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – CTG aparat i monitori za praćenje vitalnih funkcija pacijenata za potrebe Službe za ginekologiju i akušerstvo u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.03.2021
1646-21 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – CTG aparat i monitori za praćenje vitalnih funkcija pacijenata za potrebe Službe za ginekologiju i akušerstvo u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.03.2021
1663-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje informacionog sistema „EcoOne ERP“ za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.03.2021
1289-OPP-21 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke - konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1289/21 za javnu nabavku roba – Probiotik kapsule za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.03.2021
997-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – mikrobiološke hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 12.03.2021
1109-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju za Lot 2 – potrošni materijal 10.03.2021
1109-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju za Lot 1 - hemikalije 10.03.2021
1361-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 09.03.2021
1312-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – zamjena prozorske stolarije u objektu „Novo Grudno“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.03.2021
1386-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sočiva za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.03.2021
1313-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hirurške rukavice za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.03.2021
1108-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 05.03.2021
1367-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje i unapređenje bolničkog i nformacionog sistema za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 04.03.2021
1289-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Probiotik kapsule za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.03.2021