JAVNI KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA I SUPSPECIJALIZACIJA

JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj raspisuje JAVNI KONKURS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija i supspecijalizacija za 2024. godinu.

22 april 2024.

NAKON DVIJE DECENIJE NOVI SPECIJALISTA VASKULARNE HIRURGIJE

U toku završnih građevinskih i administrativnih detalja koji su u finalnoj fazi, izgradnje jedne od najmodernijih zdravstvenih ustanova u regionu, kakva će biti nova dobojska bolnica, sklapaju se kockice i u kadrovskom mozaiku pomenute Ustanove. Kao dio gore pomenutog procesa usavršavanja kadrova, sa zadovoljstvom moramo da se osvrnemo na činjenicu da nakon dvadeset godina naša Ustanova ponovo ima Specijalistu vaskularne hirurgije, dr Srđana Gostića.

03 april 2024.

OBILJEŽEN DAN BOLNIČKIH APOTEKA

Danas se na inicijativu Evropskog udruženja bolničkih farmaceuta (EAHP - European Association of Hospital Pharmacists) obilježava “Dan bolničke farmacije”, i na taj simboličan način pokazuje važnost rada i uloge bolničkih apoteka u lancu zdravstvene zaštite čiji je neizostavan “šraf”.

27 mart 2024.

RIQAS CERTIFIKAT ZA SLUŽBU ZA KLINIČKO – BIOHEMIJSKU DIJAGNOSTIKU

Kao neizostavan dio rada svake medicinske laboratorije jeste provođenje kontrole kvaliteta rada kao garancije kvaliteta izdatih krajnjih izvještaja analiziranja tj. nalaza. Kako bi dobili potvrdu vjerodostojnosti i kvaliteta nalaza koje pacijenti dobijaju u našoj Službi za kliničko – biohemijsku dijagnostiku, pristupilo se Sistemu eksterne kontrole kvaliteta RIQAS u kojem učestvuje preko 40 000 svjetskih laboratorija.

22 mart 2024.

JOŠ JEDAN SUPSPECIJALISTA ENDOKRINOLOG U NAŠOJ USTANOVI

Sa jučerašnjim danom 19.3.2024. godine dr Filipović – Subotić je uspješno odbranila završni rad iz uže specijalizacije endokrinologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa temom “Značaj FINDRISK upitnika u ranom otkrivanju poremećaja glikoregulacije” i tako zvanično stekla zvanje supspecijaliste endokrinologa.

20 mart 2024.

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA - OBAVJEŠTENJE

Primarna funkcija Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju jeste rana rehabilitacija i pomoć pacijentima koji su bili ili se još nalaze na liječenju u našoj Ustanovi u nekim drugim odjeljenjima poput ortopedije, internog, neurologije itd.

27 februar 2024.

KONTINUIRANI RAZVOJ - SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

Kao i većina službi dobojske Bolnice, trend uvođenja novih zahtjevnijih i komplikovanijih usluga nastavlja i Služba za ginekologiju i akušerstvo naše Ustanove.

20 februar 2024.

MEDICINARI DOBOJSKE BOLNICE SKUPOM PODRŽALI KOLEGU IZ PRIJEDORA

Zdravstveni radnici i medicinsko osoblje JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" u Doboju su održali skup podrške kolegi iz Prijedora koji je nedavno napadnut na radnom mjestu.

01 februar 2024.

JAVNI KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA I SUPSPECIJALIZACIJA

JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj raspisuje JAVNI KONKURS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija i supspecijalizacija za 2024. godinu.

31 januar 2024.

USPJEŠNO ZAVRŠEN PRVI CIKLUS EDUKACIJE MEDICINSKOG KADRA NAŠE USTANOVE

Uspješno je okončan prvi ciklus edukacije medicinskih sestara – tehničara do dvije godine staža u našoj Ustanovi. Učesnici ciklusa edukacije su pokazali zavidan nivo znanja i vještina, te su zadovoljili sve kriterijume koji su bili potrebni kako bi uspješno okončali završni ispit.

18 januar 2024.