Broj Naziv Datum
4976-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – zamjena i popravka vrata, popravka prozora i roletni i izrada komarnika za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.08.2022
4418-OPP-22 ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje respiratora “Mindray SV300” za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 09.08.2022
4655-3-22 Izvod iz Plana javnih nabavki roba, radova i usluga za 2022. godinu - prečišćen tekst 05.08.2022
4384-22 ODLUKA o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski material – štampa za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 04.08.2022
4664-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – računari i računarska oprema (štampači,tableti, serveri, AP uredjaji i ostala oprema) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.08.2022
4600-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal (gaza, zavoji i vata) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.08.2022
4661-22 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – termo samoljepljive etikete za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.08.2022
4661-1-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – termo samoljepljive etikete za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.08.2022
3276-13-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 13 – Trahealne kanile 01.08.2022
3276-3-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Drenovi razni 01.08.2022
3276-41-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 41 – Aneroidni mjerač krvnog pritiska 01.08.2022
3276-35-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 35 – Igle za transfer tekućine 01.08.2022
3276-32-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 32 – Infuzioni sistem sa brojačem kapi 01.08.2022
3276-33-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 33 – Skretnice za infuziju 01.08.2022