Načelnik službe

Jovic obrad

Jović dr Obrad

specijalista radiologije

Glavni tehničar

Dusan

Dušan Đukić

INFO PULT - za pacijente

Služba za radiologiju

Služba za kliničku radiologiju je organizovana u četiri kabineta i to:

  • Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku,
  • Kabinet za klasičnu radiologiju,
  • Kabinet za kompjuterizovanu tomografiju (CT) i
  • Kabinet za magnetnu rezonancu (MR).

Radno vrijeme službe je od 07 h do 14 h svakim radnim danom.

Poslije redovnog radnog vremena, radnim danima i vikendom, služba je organizovana u obliku pripravnosti za hitne bolničke pacijenta, tako da je radiolog dostupan 24h svaki dan.

Sve dodatne informacijese mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 640.

Doktori u službi

Prim. dr Slavica Kojić-Mišković
specijalista radiologije
Janković dr Rada
specijalista radiologije
Radojčić dr Nebojša
specijalista radiologije
Miličević dr Saša
specijalista radiologije
Čumić dr Maja
doktor medicine na specijalizaciji

Ristić dr Dragan

specijalista radiologije
Plavšić dr Slaviša
doktor medicine na specijalizaciji
Stanković dr Mirna
doktor medicine na specijalizaciji
Milaković dr Bojan
doktor medicine na specijalizaciji