Načelnik službe

Final bolnica 0001

Dr Dragan Ristić

Specijalista radiologije

Glavni tehničar

Fotosi koji su falili 00003

Dušan Đukić

INFO PULT - za pacijente

Služba za radiologiju

Služba za kliničku radiologiju je organizovana u četiri kabineta i to:

  • Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku,
  • Kabinet za klasičnu radiologiju,
  • Kabinet za kompjuterizovanu tomografiju (CT) i
  • Kabinet za magnetnu rezonancu (MR).

Radno vrijeme službe je od 07 h do 14 h svakim radnim danom.

Poslije redovnog radnog vremena, radnim danima i vikendom, služba je organizovana u obliku pripravnosti za hitne bolničke pacijenta, tako da je radiolog dostupan 24h svaki dan.

Sve dodatne informacijese mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 640.

Doktori u službi

Ristić dr Dragan


specijalista radiologije

Radojčić dr Nebojša


specijalista radiologije

Miličević dr Saša


specijalista radiologije

Plavšić dr Slaviša


specijalista radiologije

Stanković dr Mirna


doktor medicine na specijalizaciji

Milaković dr Bojan


doktor medicine na specijalizaciji