Broj Naziv Datum
3999-6-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečni deterdžent za pranje veša i ostali materijal za higijenu za novu Bolnicu Lot 6 – Papirni ubrusi za senzorske i mehaničke držače papira 12.07.2024
3999-5-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečni deterdžent za pranje veša i ostali materijal za higijenu za novu Bolnicu Lot 5 – Ostala sredstva za održavanje čistoće 12.07.2024
3999-4-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečni deterdžent za pranje veša i ostali materijal za higijenu za novu Bolnicu Lot 4 – Sredstva za mašinsko pranje podnih površina 12.07.2024
3999-3-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečni deterdžent za pranje veša i ostali materijal za higijenu za novu Bolnicu Lot 3 – Sredstva za mašinsko pranje posuđa 12.07.2024
3999-2-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečni deterdžent za pranje veša i ostali materijal za higijenu za novu Bolnicu Lot 2 – Tečni sapun za mehaničke i senzorske držače sapuna 12.07.2024
3999-1-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečni deterdžent za pranje veša i ostali materijal za higijenu za novu Bolnicu Lot 1 – Tečni deterdženti za mašine za pranje veša 12.07.2024
3922-1-OPP-24 O D L U K A o poništenju otvorenog postupku javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj LOT 8 – Holter pritiska 12.07.2024
3922-OPP-24 O D L U K A o poništenju otvorenog postupku javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj LOT 7 – Kompresorski inhalatori 12.07.2024
3922-9-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj LOT 9 – Sonda „6Tc-RS TEE“ za aparat „GE Vivid T8“ 12.07.2024
3922-6-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj LOT 6 – Laboratorijski frižider 12.07.2024
3922-5-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj LOT 5 – Potrošni materijal za autoklav „Nuve NC23B“ 12.07.2024
3922-4-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj LOT 4 – Sonda „3Sc“ za ultrazvučni aparat „Logiq V2“ 12.07.2024
3922-3-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj LOT 3 – Glava kamere sa kablom za laparoskopski stub „Covidien Elevision HD“ 12.07.2024
3922-2-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj LOT 2 – Hirurški instrumenti 12.07.2024
3922-1-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj LOT 1 – Laparoskopski instrumenti 12.07.2024
4516-2-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat glukoza analizator “Biosen C – line EKF dg” 12.07.2024
4516-1-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Reagenisi, kontrolni, kalibracioni I potrošni materijal za imunohemijski analizator “Centaur XPT” proizvođača “Siemens” Njemačka 12.07.2024
5042-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – nova (nekorištena) medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 12.07.2024
5002-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – lijekovi sa Osnovne bolničke liste za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 12.07.2024
5004-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – uniforme za radnike u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 04.07.2024
5003-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – tekstilni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 04.07.2024
5005-1-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Probiotik kapsule za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 04.07.2024
5005-24 POSEBNA ODLUKA O početku postupka javne nabavke roba – Probiotik kapsule za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 04.07.2024
3895-3-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – sanitetski materijal – gaza i zavoji za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – Zavojni materijal – elastični zavoji 03.07.2024
3895-2-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – sanitetski materijal – gaza i zavoji za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – Zavojni materijal – neelastični zavoji 03.07.2024
3895-1-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – sanitetski materijal – gaza i zavoji za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Medicinska gaza 03.07.2024