Broj Naziv Datum
3922-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.05.2024
3273-OPP-24 ODLUKA O poništenju postupka javne nabavke roba – aparat za tretiranje rana visokim pritiskom za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnca “Sveti apostol Luka” Doboj 24.05.2024
3894-1-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke radova – Izrada instalacionog kanala sa ostrvom na pretakalištu za komprimirani prirodni gas i temelja za rezervoar za tečni kiseonik za potrebe novog objekta JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.05.2024
3894-24 P O S E B N A O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke radova – Izrada instalacionog kanala sa ostrvom na pretakalištu za komprimirani prirodni gas i temelja za rezervoar za tečni kiseonik za potrebe novog objekta JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.05.2024
3858-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – potrošni materijal, antiseptici i dezinficijensi i testovi za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.05.2024
3895-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal – gaza i zavoji za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 24.05.2024
3863-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Medicinska oprema za potrebe Službe za pedijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.05.2024
3859-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 24.05.2024
3794-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – komprimovani prirodni gas (CNG) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.05.2024
3795-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.05.2024
3794-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – totalne bescementne endoproteze kuka presvučene porotitanijumom i hidroksiapatitom za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.05.2024
3793-24 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – digitalizacija prostora – virtuelna šetnja kroz novi objekat JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.05.2024
1723-OPP-24 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – digitalizacija prostora – virtuelna šetnja kroz novi objekat JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.05.2024
3592-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – kancelarijski materijal - toneri za potrebe novog poslovnog objekta JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.05.2024
3593-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 15.05.2024
2815-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača otvorenog postupka javne nabavke roba – Potrošni materijal za hemodijafiltraciju za aparat „MultiFiltratePRO“, proizvođača „Fresenius medical care“ za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.05.2024
3056-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača konkurentskog zahtjeva javne nabavke usluga - Održavanje motornih vozila za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.05.2024
3509-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – Servis gastroskopa „GIF – H185“ SN 2400655, proizvođača Olympus i pacijent monitora „Efficia CM 100“, proizvođača „Philips“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.05.2024
2387-1-OPP-24 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – izrada instalacionog kanala sa ostrvom na pretakalištu za komprimirani prirodni gas za potrebe novog objekta JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.05.2024