Broj Naziv Datum
2815-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Potrošni materijal za hemodijafiltraciju za aparat „MultiFiltratePRO“, proizvođača „Fresenius medical care“ za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 09.04.2024
1717-1-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke roba – kancelarijski materijal – knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Fotokopirni papir 05.04.2024
1717-2-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke roba – kancelarijski materijal – knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Ostali kancelarijski materijal 05.04.2024
2624-24 O D L U K A o provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – pregledne rukavice za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.04.2024
1923-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – totalne cementne endoproteze koljena za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.04.2024
1849-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba - Dezinfekciona sredstva za primjenu na koži za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 03.04.2024
1723-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – digitalizacija prostora - virtuelna šetnja kroz novi objekat JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.04.2024
2538-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – Servis gastroskopa „GIF – H185“ SN 2400655, proizvođača „Olympus“ za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.04.2024