Agencija za fizičko i tehničko obezbjeđenje lica i imovine VDH Security koje je smješteno u Banjaluci, doniralo je 400 vizira našoj Ustanovi. Donirane vizire u ime naše Ustanove je preuzeo direktor Mladen Gajić.