Danas je u našoj ustanovi otvoren rekonstruisani dio onkološkog odjeljenja čime su uvedeni novi protokoli liječenja. Na otvaranju je bio prisutan i ministar zdravlja i socijalne zaštite dr Dragan Bogdanić, kao i nacionalni koordinator za maligna oboljenja Republike Srpske,  prof. dr  Zdenka Gojković. 
Ovim povodom ministar Bogdanić je izjavio, da je u dobojskoj bolnici osposobljen dodatan broj bolesničkih soba kao i prostorija za rastvaranje citostatika, a sve u svrhu poboljšanja zdravstvenih usluga za onkološke pacijente, koji se podvrgavaju višednevnoj hemioterapiji. Svi pacijenti, koji regionalno pripadaju dobojskoj bolnici, do sada su ove terapije primali u UKC BL. Na ovaj način pacijenti će biti manje izloženi fizičkom naporu, stresu i finansijskim troškovima, što je vrlo značajno, s obzirom da se radi o najtežim oblicima oboljenja. 
Direktor bolnice doc. dr Milorad Živković, izjavio je da se opremanjem onkološkog odjeljenja za višednevnu primjenu hemioterapije, nastavlja sa planom da se poboljša kvalitet zdravstvenih usluga, kao i da se poveća njihov broj. Dodao je da je, do sada, preko 300 najteže oboljelih pacijenata putovalo u Banja Luku na ovaj vid terapije, te da se osposobljavanjem onkološkog odjela za višednevnu hemioterapiju smanjuju finansijski troškovi pacijenata i omogućava kvalitetnije liječenje.
Opremanje ovih prostorija koštalo je oko 10 000 KM, a naručeni su i kreveti koji su specijalizovani za davanje ovog vida terapije, te će se i na taj način olakšati liječenje onkoloških pacijenata. 
Nacionalni koordinator za maligna oboljenja Republike Srpske, prof. dr Zdenka Gojković, izrazila je veliko zadovoljstvo što je otvoren i hospitalni dio liječenja, pored dnevne bolnice koja se u našoj ustanovi sprovodi već 6 godina. Navela je da je veliki pomak za pacijente dobosjke regije, koja je zaista velika, time što će im se olakšati liječenje u smislu lakšeg podnošenje neželjenih efekata koji proističu nakon hemioterapija, jer više neće biti izloženi putovanju do Banja Luke. Dodala je i da je, uz razumijevanje direktora bolnice i ministra zdravlja, zaista urađen veliki posao, jer se od marta tekuće godine održavaju i konzilijarni pregledi onkoloških pacijenata, uz podršku radioterapeuta i onkologa iz Banja Luke, te samim tim, dobojska bolnica može da pruži kompletnu onkološku zdravstvenu zaštitu stanovništvu sa regije Doboja.
Doktor onkolog u dobojskoj bolnici, Nataša Đekić Matković izjavila je da je danas ostvareno ono što se željelo, a to je kontinuirana terapija gdje će pacijenti  imati nadzor medicinskih sestara, odnosno ordiniranje terapije 24 h, odnosno 48 h. Navela je da je u ovoj godini načinjen veliki iskorak i održavanjem konzilijuma koji se sprovode od marta. Nažalost, broj pacijenata oboljelih od malignih oboljenja se povećava, pa je sada 27 pacijenata po konzilujumu, a u martu ih je bilo 17, te je to dovoljan pokazatelj da onkološki pacijenti dobojske regije zaista zaslužuju što bolju zdravstvenu zaštitu, što se uvođenjem ovog vida terapije i postiže.