Uspješno je okončan prvi ciklus edukacije medicinskih sestara – tehničara do dvije godine staža u našoj Ustanovi.

Učesnici ciklusa edukacije su pokazali zavidan nivo znanja i vještina, te su zadovoljili sve kriterijume koji su bili potrebni kako bi uspješno okončali završni ispit.

U narednom periodu su planirani novi ciklusi edukacija, kako bi kroz taj proces na još viši nivo podigli kvalitet usluga koje naše medicinsko osoblje pruža pacijentima dobojske regije.