Nastavljena je ustaljena praksa menadžmenta JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj, na čelu sa direktorom Mladenom Gajićem i zamjenikom direktora dr Sinišom Marićem, da u kabinetu direktora ugoste nove specijaliste koji uspješno okončaju svoju specijalizaciju.

Tom prilikom su novi specijalisti u prilici da menadžment naše Ustanove bliže upoznaju sa samim tokom svog specijalizantskog „puta“ kao i o mogućim opcijama za dalje usavršavanje, kako bi se usluga u našoj Ustanovi podigla na najviši mogući nivo u nekom narednom periodu.

Nakon Službi za psihijatriju, neurologiju, interno i ginekologiju i akušerstvo, gdje su tokom 2020. godine već promovisani novi specijalisti, red je došao i na Službu za radiologiju.

Naime, svoju specijalizaciju je uspješno okončao dr Dragan Ristić. Još jedan u plejadi mladih i uspješnih doktora, rođen je u Sarajevu 1986. godine. Srednju medicinsku školu je završio u Doboju, dok je Medicinski fakultet i specijalizaciju uspješno okončao u Banjaluci. Oženjen, bez djece.