JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj je u skladu sa ekološkim standardima i Zakonom o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 71/12), obavila proces čišćenja i ispumpavanja ostataka mazutnog mulja iz rezervoara.

U bolnici je dugi niz godina kao energent za grijanje objekata i proizvodnju tehnološke pare korišten mazut, koji se sastoji od teških frakcija nafte i sadrži veliki procenat ostataka od destilacije.

Osobine i hemijski sastav ovog energenta zavisi od sastava sirove nafte i samog tehnološkog procesa njene prerade, a najveći dio smole koja se nalazi u nafti prelazi u mazut. Stoga, sadržaj vodonika u mazutu je niži od njegovog sadržaja u sirovoj nafti, dok je nasuprot tome sadržaj ugljenika viši. Pored toga, mazut je obogaćen sumporom, jer se prilikom destilacije jedinjenja koja sadrže sumpor koncentrišu u ostatku.

Skladištenje mazuta u Bolnici Doboj vršeno je u ukopanim cisternama, i to dvije po 60 tona i jedna od 100 tona.

Ovaj energent godinama je nabavljan od različitih dobavljača i rafinerija, tako je i kvalitet bio različit, što je prilikom skladištenja u rezervoarima stvaralo nečistoće (talog – mulj). Taj mulj je u toku korišćenja kotlova na mazut stalno stvarao probleme, posebno na pumpama i instalacijama, što je dovodilo do njihovog začepljenja i kvarova.

Pošto je Bolnica Doboj uz pomoć donatorskih sredstava Češke razvojne agencije prešla na drugi energent (pelet), ukazala se potreba čišćenja nečistoća – mulja iz rezervoara, čije je stanje bilo upitno, te je zahtjevalo ovu ekološku intervenciju. S druge strane, činjenica da su rezervoari ukopani u zemlju nije se moglo utvrditi stvarno stanje plašta (stijnka rezervoara). Iz tog razloga, kroz određeni vremenski period moglo se očekivati da ostavljeni mulj u rezervoarima nagrize stijenke, što bi omogućilo curenje mazuta izvan njih. Kao posljedica toga, nastalo bi zagađenje zemljišta, podzemnih i nadzemnih voda sliva rijeke Bosne.

U skladu sa prethodno navedenim zaključen je ugovorom sa preduzećem „VIT COMERC“ d.o.o. Derventa, koje je bez novčane nadoknade izvršilo čišćenje. Ostatci mazutnog mulja su prepumpani u cisternu ovog preduzeća i odveženi iz poslovnog kruga Bolnice, kako bi se zbrinuli po propisima i ekološkim standardima. Dalje zbrinjavanje mulja i ostataka mazuta je u nadležnosti napred navedenog preduzeća.

Nakon ove intervencije rezervoari su ispražnjeni, sanirani i očišćeni, tako da su bezbjedni od bilo kakvih atmosferskih neprilika.