Danas su u skladu sa Rješenjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, našu Ustanovu posjetili predstavnici Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Inspektorata Republike Srpske.

Resorno ministarstvo imenovalo je Komisije sačinjene od stručnih lica koje obilaze sve zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa u Republici Srpskoj.

Njihov zadatak je da prate i kontrolišu organizaciju, tehničke, dijagnostičke, terapeutske, higijenske i druge mjere za sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija i postupanje radnika sa suspektnim i zaraženim pacijentima, tj. mjerama vezanim za trenutnu epidemiološku situaciju pojave i širenja virusa SARS-CoV2 19.

Na sastanku su predstavnici menadžmenta Bolnice upoznali članove Komisije sa primjenjenim mjerama, donesenim procedurama, odlukama, naredbama i drugim dokumentima, kao i sa raspoloživim materijalno-tehničkim sredstvima koja su na raspolaganju radnicima u zaštiti i borbi protiv korona virusa.

Članovi Komisije koji su posjetili našu Ustanovu bili su:

  1. Jelena Đaković Dević – specijalista epidemiologije, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
  2. Jela Aćimović – specijalista epidemiologije, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
  3. Dragana Stojisavljević – specijalista higijene i zdravstvene ekologije, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
  4. Mila Janković – Inspektorat Republike Srpske.


Dio tima JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj su bili direktor Mladen Gajić, zamjenik direktora Siniša dr Marić, načelnik Službe za infektologiju Svjetlana dr Adžić, pomoćnik direktora za pravne poslove Maja Tadić, kao i šef Službe za analizu,nadzor i kvalitet Goran Lazarević.