Kao što je poznato, radovi na izgradnji nove dobojske bolnice teku planiranom dinamikom, ali i pored te činjenice rukovodstvo naše Ustanove nastoji da podigne na viši nivo uslove rada kao i usluge našim korisnicima i u objektima gdje se trenutno zbrinjavaju građani dobojske regije. Nastavlja se sa modernizacijom i uvođenjem novih procedura, koje će sa prelaskom u novi objekat koji se gradi, biti nastavljene na dobrobit naših korisnika.

Naime, od 1.8.2022. godine u Službi za pulmologiju naše Ustanove počeo je sa radom Bodipletizmograf.

Početkom rada i nabavkom ove moderne dijagnostičke mašine, odjeljenje za plućne bolesti naše Ustanove može se sa pravom svrstati u sam vrh Republike Srpske po dijagnostičkim mogućnostima.

Nabavka najmodernijeg aparata iz djelatnosti ispitivanja plućne funkcije Bodipletizmograf, njemačke ugledne firme koja se bavi proizvodnjom medicinske opreme, koja posjeduje specijalni dodatak za ispitivanje koeficijenta gasne difuzije.

Neke od dijagnostičkih mogućnosti novog aparata su:

- Spirometrijsko ispitivanje,

- Određivanje protoka vazduha na svim nivoima disajnog puta u jedinici vremena,

- Određivanje endobronhijalnih otpora,

- Određivanje rezidualnog volumena i stepena hiperinflacije,

- Mjerenje tjelesne pletizmografije,

- Bronhodilatacijski testovi,

- Određivanje koeficijenta difuzije

Neke od pomenutih metoda naći će svoju primjenu pre svega u praćenju i evaluiranju načina liječenja kod bolesnika koji boluju od HOBP i bronhijalne asthme.

Značajna je i mogućnost procjene poremećaja respiracije metodom difuzionog kapaciteta kod bolesnika koji boluju od plućnih fibroza a naročito procjene poremećaja difuzije u postcovid stanjima, te procjeni poremećaja ventilacije u posttraumatskim poremećajima.

Pored pulmologa koji će biti najviše u mogućnosti da koriste novi aparat, moramo napomenuti da će veliku korist imati i anesteziolozi pri procjeni komplikovanih operativnih zahvata na srcu, plućima i gornjem abdomenu.