Važan dan za JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“, potpisan je Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji sa Medicinskim fakultetom iz Banja Luke, na čelu sa dekanom prof. dr Rankom Škrbićem.

03.07.2019. godine u Hotelu „Park“ u Doboju upriličen je čin potpisivanja Ugovora o naučno – stručnoj i poslovnoj saradnji između naše ustanove i Medicinskog fakulteta iz Banja Luke, koji će specijalizantima dati mogućnost da praksu i specijalistički staž stiču i u našoj ustanovi.

Ovom činu prisustvovao je i gradonačelnik grada Doboja, Boris Jerinić i predsjednik Skupštine grada Doboj, Sanja Vulić.

Gradonačelnik Boris Jerinić, u obraćanju prisutnima, podržao je ovaj čin potpisivanja Ugovora i pozitivno ocijenio svaku aktivnost koja vodi ka usavršavanju, kako bi se pacijentima pružale bolje i kvalitetnije zdravstvene usluge, naglasivši da tome u prilog ide i izgradnja nove bolnice u Doboju.

Prof. dr Ranko Škrbić rekao je da ovaj Ugovor predstavlja nastavak nekadašnje saradnje, kada je Bolnica bila značajna nastavna baza i u svojim kadrovima raspolagala nastavnicima koji su predavali na Medicinskom fakultetu. Dodao je da mu je želja da se te aktivnosti nastave i u budućnosti, a da se svakako planiraju i aktivnosti po osnovu edukacija i raznih stručnih predavanja prema potrebama Bolnice.

Direktor Bolnice, Mladen Gajić istakao je značaj potpisivanja Ugovora, iznijevši činjenicu da dobojska bolnica trenutno ima samo jednog doktora medicinskih nauka i četiri magistra. Rekao je da se ovim Ugovorom Bolnica uključuje u rad akademske zajednice, te da će imati pristup svim novim i aktuelnim temama naučnih i stručnih istraživanja, što će podići kvalitet medicinskih usluga, a razvojem ljudskih resursa podiže se i ugled Bolnice.

Na kraju je naglasio, da ono što je najvažnije jeste to da Bolnica Doboj stvori naučnu i praktičnu snagu i zrelost, koja će odgovoriti na sve razvojne trendove koji će biti u funkciji progresa i kvalitetnijeg pružanja usluga stanovništvu dobojske regije pa i Republike Srpske.

Nakon svečanog čina potpisivanja Ugovora i obraćanja čelnika ovog skupa, upriličeno je predavanje prof. dr Ranka Škrbića o značaju savremenih farmakoloških aspekata vezanih za interakciju lijekova i prof. dr Antonije Verhaz o napretku izlječenja hepatitisa C.
Predavanja su bodovana, a prema komentarima i oduševljenju prisutnih ocijenjena su najvišom ocjenom.