Udruženje zdravstvenih radnika regije Doboj usvaja plan i program koji realizuje u toku godine. U skladu sa planom i programom bolnica u Doboju ima svoje interne edukacije koje se održavaju u kontinuitetu i veoma su važne za medicinske sestre i tehničare. Doprinos u radu i sprovođenju edukacija daju glavne sestre službi, zdravstveni saradnici kao i svi naši članovi koji učestvuju u tom proocesu.

Danica Grbavac

Predsjednik Udruženja zdravstvenih radnika regije Doboj


Aleksandra Filipović, predsjednik komisije za edukacije Udruženja zdravstvenih radnika regije Doboj izjavila je da osim svojih aktivnosti vezanih za interne edukacije zdravstvenih radnika naše bolnice udruženje organizuje i edukativne skupove koji imaju za cilj podizanje svijesti o vlastitom zdravlju zdravstvenih radnika i saradnika u našoj ustanovi:

Obzirom na zahtjevnu profesiju kojom se bave gdje su izloženi psiho-fizičkim, hemijskim, biološkim i mnogim drugim negativnim uticajima, slobodno kaže da su zdravstveni radnici pod visokim rizikom te zauzimaju visoko mjesto na ljestvici profesionalnih oboljenja.U vezi navedenog od izuzetnog je značaja i za zaposlene kao i za poslodavce da se ti uticaji koliko je moguće svedu na minimum.Shodno tome organizujemo predavnja kojima pokušavamo uticati na svijest radnika za očuvanjem vlastitog zdravlja.U maju smo organizovali predavanje na temu „Ishrana u prevenciji i liječenju kod insulinske rezistencije“ o kojoj je govorila Inga Marković, spec. dijtetičar nutricionista u našoj ustanovi. Za naredni period planirana je promocija zdravlja kroz fizičku aktivnost.Ovim putem se zahvaljujemo svim kolegama i našim saradnicima ustanove na učešću i podršci za sprovođenje aktivnosti sa željom da i dalje nastavimo u istom duhu.„