U Službi za hirurgiju, mr sci. med.  Aleksandar Subotić, specijalista opšte hirurgije, izveo je Whipple-ovu operaciju, koju još nazivaju i kraljicom abdominalne hirurgije. Ako se izuzme transplantacija jetre to je najveći,  najteži i najrizičniji operativni zahvat, a izvodi se kod pacijenata sa karcinomom glave gušterače (pankreasa).
Dr Subotić je rekao da je ovo najstresogenija operacija u abdominalnoj hirurgiji kako za pacijenta tako za hirurga, anesteziologa  i ostalo osoblje. Objasnio je da Whipple-ova operacija (cefalična duodenopankreatektomija), podrazumijeva uklanjanje polovine želuca, žučne kese, dijela žučnog voda, dvanaestopalačnog crijeva i oko polovine gušterače, pri  čemu se pravi potpuno nova anatomija u stomaku.
Dr Subotić je takođe naveo da se ova operacija u dobojskoj bolnici sporadično radila i prije 20-30 godina, ali u izuzetno malom broju slučajeva. Uz nesebičnu podršku, u stručnosti  i postavljanju Službe za hirurgiju na više nivoe, načelnika hirurgije doc. dr Predraga Lazića, ide se  ka tome da ova operacija bude jedan od rutinskih zahvata sa  7-8 pacijenata na godišnjem nivou, što je sasvim solidan broj s obzirom na indikacije koje određuju pacijente koji se mogu podvrgnuti Whipple-ovoj operaciji. Indikacije su da je tumor mali, da nema metastaza ne jetri, da je pacijent relativno dobrog zdravstvenog stanja ( da nema drugih oboljenja, izuzev malignog oboljenja gušterače) kao i  starosna dob.
Pacijent na kome je izvedena  Whipple-ova operacija rođen je  1952. godine, poslije  operativnog zahvata  smješten je u jedinicu intenzivne njege, a postoperativni reanimacioni oporavak, uz veliku stručnost i  nesebično zalaganje anesteziološkog tima,  protekao je uredno. 
Osoblje koje je izvelo operaciju: 
glavni operator : mr sci. med.  Aleksandar Subotić, spec. opšte hirurgije,
prvi asistent : dr Dragan Radulović, spec. opšte hirurgiije, 
drugi asistent: dr Perica Milaković, doktor medicine,
anesteziolog:  prim dr Simuna Žakula, spec. anesteziologije i reanimatologije,
anestetičari:  Boro Ćelić i Nikola Jeremić,  
instrumentarke: Dajana Cvijanović i Slađana Mastilović