Danas je u prostorijama JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj održan sastanak Tima za implementaciju projekta i Tima za nadzor sa Timom izvođača radova China Sinopharm International Corporation, na izgradnji nove Bolnice u Doboju. Ovaj sastanak predstavlja kontinuitet rada navedenih timova na projektu „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj.

Tom prilikom Izvođaču radova predati su dokumenti neophodni za izgradnju pripadajućeg sadržaja nove Bolnice i izgradnje i rekonstrukcije infrastrukturnih saobraćajnica, i to:

1. Lokacijski uslovi,

2. Izvod iz regulacionog plan i

3. Urbanističko-tehnički uslovi izrađeni od strane preduzeća „Routing“ doo Banja Luka.

Pomenuta dokumenta neophodna su za nesmetanu realizaciju Prve faze izgradnje nove Bolnice, tj. faze projektovanja.

Nakon sastanka u prostorijama Bolnice Doboj upriličen je obilazak lokacije gdje će se vršiti izgradnja nove Bolnice.