Da JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ na čelu sa direktorom Mladenom Gajićem i saradnicima poduzima sve moguće mjere da se stavi pod kontrolu pandemija Korona virusa, uz dogovor i saglasnost Načelnika odjeljenja, donesena je još jedna od mjera sigurnosti kako pacijenata, tako i samog medicinskog osoblja. Oformljen je tim za trijažu na čelu sa prim. dr Radivojem Katanićem. Naime, svaki pacijent je dužan da prođe trijažni centar, gdje se vrši epidemiološka slika, nakon čega isti bude upućen na odjeljenje za dalje tretiranje.

Trijaža je uvedena da bi se smanjio broj ljudi koji nepotrebno ulazi u Bolnicu, a samim time da se minimizira mogućnost ulaska virusa COVID – 19 u prostorije naše Ustanove i širenje na pacijente i medicinsko osoblje, što bi onemogućilo dalje funkcionisanje Bolnice. Moramo napomenuti da je Bolnica na usluzi svim pacijentima kojima je neophodna bolnička pomoć, a svi ostali pacijenti, čije usluge nisu hitne, tj. čije usluge mogu biti obavljene za par sedmica bit će zamoljeni da se jave kasnije kada se ova situacija sa pandemijom Korona virusa smiri. Takođe je onemogućen ulaz pratnji bolesnika u bolnički krug. U trijažnim timovima imam osoblje koje je zaduženo da pacijente odvede na upućeno odjeljenje, upiše u Bolnicu i pri otpustu dovede do izlaza iz Bolnice.

Medicinsko osoblje koje je zaduženo za funkcionisanje trijaže je požrtvovano i disciplinovano u svom radu što omogućava da sve funkcioniše kako je i zamišljeno. Pacijenti i pratnja su takođe disciplinovani i strpljivi što olakšava rad medicinskih timova. Timove čine po dva ljekara i tri medicinske sestre. I moramo naglasiti da trijaža radi 24 sata svaki dan.