U dobojskom hotelu „Park“ održano je stručno predavanje na temu „Potrošnja antibiotika i antimikrobna rezistencija tokom pandemije izazvane korona virusom“.

Stručno predavanje je održala profesorica Medicinskog fakulteta u Foči, Doc. dr Dragana Sokolović.

Ljekarima dobojske Bolnice je prezentovano kako je pandemija COVID-19 uticala na potrošnju antibiotika u vanbolničkim i bolničkim uslovima u dobojskoj regiji tokom 2020/21. godine u odnosu na period prije pandemije (2019. godina).

Antimikrobna rezistencija i brzo širenje multirezistentnih bakterija danas predstavljaju veliki javno zdravstveni problem. Postoje indicije da je ovaj problem, koji je aktuelan duže od jedne decenije, značajno pogoršan od pojave i širenja COVID-19 pandemije usljed povećanog propisivanja antibiotika pacijentima sa simptomima COVID – 19.

Pored rezultata o potrošnji antibiotika, urađena je mapa rezistencije o najčešće zastupljenim bakterijama u toj Ustanovi. Sugerisano je kako je neophodno redukovati upotrebu antibiotika, kao i kako unaprijediti upotrebu antibiotika u zajednici tako i u ustanovama zdrastvene njege širom naše regije.