Boris Panić

Služba za uslužne djelatnosti se sastoji iz sljedećih servisa:

  • servis za ishranu,
  • servis održavanja higijene i
  • servis zanatskih usluga.

O službi

Sve informacije vezane za Službu mogu se dobiti na telefon:

Šef Službe: 053/241-022, lokal 447.

  • servis za ishranu: 053/241-022, lokal 445.
  • servis održavanja higijene: 053/241-022, lokal 450.
  • servis zanatskih usluga: 053/241-022, lokal 409.