Načelnik službe

Dr Marko Račić Načelnik Služba za urologiju Spec urolog

Dr Marko Račić

Specijalista urologije

Glavna sestra

Fotosi koji su falili 00012

Slađana Đukanović

INFO PULT - za pacijente

Urološke usluge

Telefon: 053/241-022, lokal 561

Služba za urologiju

Služba urologije funkcioniše kao jedinstvena cjelina.

Radno vrijeme ambulante je od 09:00-15:00 časova (ponedjeljak, srijeda i petak).

Srijedom se rade i procedure iz endourologije.

Utorkom i četvrtkom prijemi i pregledi se vrše samo u urgentnim slučajevima.

Prijem za operativni program je do 9h.

Način pripreme za pacijenta za zdravstvene zahvate obuhvata: prijem na odjeljenje, dan ili dva prije operativnog zahvata, kompletna laboratorijska dijagnostika (KS, ŠUK, urin, urea, kreatinin, FK, PA-pluća, EKG) i pregled interniste i anesteziologa.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona: 053/241-022, lokal 561.

Doktori u službi

Gojković dr Staša
specijalista urologije
Cvijanović dr Dragan
specijalista urologije
Čumić dr Dragan
specijalista urologije
Benco dr Milan
doktor medicine
Kršić dr Bojan
doktor medicine