Načelnik službe

Prim de Neđo Mitrović

Prim. dr Neđo Mitrović

Specijalista pneumoftiziologije

Glavna sestra

Jelena Radišić Glavna sestra Služba za pulmologiju

Jelena Radišić

INFO PULT - za pacijente

Spisak usluga

Telefon: 053/241-022lokal 571

Služba za pulmologiju

Služba za plućne bolesti zbrinjava bolesnike iz oblasti pulmologije i ftiziologije na regiji Doboj. Služba pruža sekundarnu zdravstvenu zaštitu oboljelima od astme, HOPB, akutnih zapaljenskih oboljenja pluća, malignih bolesti pluća, tuberkuloze kaoi i drugih bolesti vezanih za plućnu patologiju 24h dnevno.

Služba je organizovana u dva odsjeka i to:

  • Odsjek za pulmologiju i
  • Odsjek za medicinsku tuberkulozu

Pored stacionarnih usluga služba posjeduje kabinet za funkcionalnu spirometrijsku dijagnostiku kao i bronhoskopski kabinet.

Za pregled u ambulanti je potrebna uputnica od strane porodičnog ljekara.

Prijemna ambulanta radi 24h dnevno i za pregled kod specijaliste pneumoftiziologa se ne treba naručivati.

Za konsultativne preglede postrebna je uputnica dokora porodične medicine, a  poželjno je da pacijenti koji dolaze na pregled imaju urađene laboratorijske analize krvi i RTG snimak pluća kao i medicinsku dokumentaciju o dosadašnjem liječenju.

Doktori u službi

Gospić dr Brankica
specijalista pneumoftiziolog
Stjepanović dr Rada
specijalista pneumoftiziolog
Rakić – Panić dr Marina
specijalista pneumoftiziolog
Mitrović dr Neđo
specijalista pneumoftiziolog
Čumić dr Vinka
specijalista pneumoftiziolog
Borovčanin dr Željana
doktor medicine na specijalizaciji
Bandić Milovac dr Milenka
doktor medicine na specijalizaciji