Načelnik službe

Prim dr Miroslav Jović Načelnik Službe za pedijatriju Spec pedijatrije

Prim. dr Miroslav Jović

Specijalista pedijatrije

Glavna sestra

Aleksandra Filipović Glavna sestra Službe za pedijatriju

Aleksandra Filipović

INFO PULT - za pacijente

Kalendar vakcinacija

Telefon: 053/241-022lokal 671

Služba za pedijatriju

Odjeljenje pedijatrije funkcioniše kao jedinstvena cjelina. U okviru službe nalazi se prijemna ambulanta koja radi 24h dnevno, u kojoj prema rasporedu rada svakodnevno ordiniraju ljekari službe. 

Odjel raspolaže sa 15 kreveta za pacijente i 9 kreveta za pratioce, raspoređenih u 8 bolesničkih soba podijeljenih prema etiologiji bolesti, zatim sopstvenom mliječnom kuhinjom, igraonicom i trpezarijom.

Pregledi u ambulanti se obavljaju uz odgovarajuću uputnicu iz primarne zdravstvene ustanove (Dom zdravlja), izuzev hitnih stanja.

Na odjeljenju se liječe srednje teška stanja, obavljaju se konsultativni pregledi, vrše se dijagnostički i terapijski postupci predviđeni za sekundarni nivo zdravstvene zaštite.

U toku hospitalizacije pacijentima je dozvoljeno donošenje vlastitih posteljina, pidžama, kao i omiljene igračke.

Obzirom da je riječ o najosjetljivijoj populaciji – djeci, vrijeme posjete nije strogo ograničeno.

Nema lista čekanja ni za preglede, ni za hospitalno liječenje.

Termini se mogu dogovoriti lično sa ljekarom, a izbor ljekara je takođe moguć po zahtjevu pacijenta.

Posjeta se obavlja u namjenskoj prostoriji za posjete (izuzetno se prave ustupci kod djece sa posebnim potrebama).

Osoblje službe djeluje kao iskusan tim trudeći se da na profesionalan i prijateljski način obavi svoju dužnost i stekne povjerenje bolesne djece i njihovih roditelja.


Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 671.

Doktori u službi

Prim. dr Miljanović Duška

specijalista pedijatar-neonatolog

Prim. dr Petković Ružica

specijalista pedijatrije i endokrinologije

Prim. dr Kuzmanović-Knežević Ljubica

specijalista pedijatrije

Prim. dr Bukejlović-Tomanović Branka

specijalista pedijatrije

Prlić dr Aleksandra

specijalista pedijatrije

Blagojević dr Teodora

doktor medicine na specijalizaciji

Nikolić dr Vladan

doktor medicine na specijalizaciji

Marin-Miličević dr Ana

doktor medicine na specijalizaciji