Načelnik službe

Jovic

Prim. dr Miroslav Jović

specijalista pedijatrije

Glavna sestra

Sandra djecije

Aleksandra Filipović

INFO PULT - za pacijente

Kalendar vakcinacija


Telefon: 053/241-022lokal 671

Služba za pedijatriju

Odjeljenje pedijatrije funkcioniše kao jedinstvena cjelina. U okviru službe nalazi se prijemna ambulanta koja radi 24h dnevno, u kojoj prema rasporedu rada svakodnevno ordiniraju ljekari službe. 


Odjel raspolaže sa 15 kreveta za pacijente i 9 kreveta za pratioce, raspoređenih u 8 bolesničkih soba podijeljenih prema etiologiji bolesti, zatim sopstvenom mliječnom kuhinjom, igraonicom i trpezarijom.


Pregledi u ambulanti se obavljaju uz odgovarajuću uputnicu iz primarne zdravstvene ustanove (Dom zdravlja), izuzev hitnih stanja.


Na odjeljenju se liječe srednje teška stanja, obavljaju se konsultativni pregledi, vrše se dijagnostički i terapijski postupci predviđeni za sekundarni nivo zdravstvene zaštite.


U toku hospitalizacije pacijentima je dozvoljeno donošenje vlastitih posteljina, pidžama, kao i omiljene igračke.


Obzirom da je riječ o najosjetljivijoj populaciji – djeci, vrijeme posjete nije strogo ograničeno.


Nema lista čekanja ni za preglede, ni za hospitalno liječenje.


Termini se mogu dogovoriti lično sa ljekarom, a izbor ljekara je takođe moguć po zahtjevu pacijenta.


Posjeta se obavlja u namjenskoj prostoriji za posjete (izuzetno se prave ustupci kod djece sa posebnim potrebama).


Osoblje službe djeluje kao iskusan tim trudeći se da na profesionalan i prijateljski način obavi svoju dužnost i stekne povjerenje bolesne djece i njihovih roditelja.


Odjeljenje je otvoreno i za telefonske konsultacije čime je pedijatar dostupan 24h na dan.


Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 671.

Doktori u službi

Miljanović dr Duška
specijalista pedijatar-neonatolog
Petković dr Ružica
specijalista pedijatrije i endokrinologije
Kuzmanović-Knežević dr Ljubica
specijalista pedijatrije
Prlić dr Aleksandra
specijalista pedijatrije
Nikolić dr Vladan
doktor medicine na specijalizaciji