Načelnik službe

Prim dr Miroslav Jović Načelnik Službe za pedijatriju Spec pedijatrije

Prim. dr Miroslav Jović

Specijalista pedijatrije

Glavna sestra

Aleksandra Filipović Glavna sestra Službe za pedijatriju

Aleksandra Filipović

INFO PULT - za pacijente

Kalendar vakcinacija

Telefon: 053/241-022lokal 671

Služba za pedijatriju

Odjeljenje pedijatrije funkcioniše kao jedinstvena cjelina. U okviru službe nalazi se prijemna ambulanta koja radi 24h dnevno, u kojoj prema rasporedu rada svakodnevno ordiniraju ljekari službe. 

Odjel raspolaže sa 15 kreveta za pacijente i 9 kreveta za pratioce, raspoređenih u 8 bolesničkih soba podijeljenih prema etiologiji bolesti, zatim sopstvenom mliječnom kuhinjom, igraonicom i trpezarijom.

Pregledi u ambulanti se obavljaju uz odgovarajuću uputnicu iz primarne zdravstvene ustanove (Dom zdravlja), izuzev hitnih stanja.

Na odjeljenju se liječe srednje teška stanja, obavljaju se konsultativni pregledi, vrše se dijagnostički i terapijski postupci predviđeni za sekundarni nivo zdravstvene zaštite.

U toku hospitalizacije pacijentima je dozvoljeno donošenje vlastitih posteljina, pidžama, kao i omiljene igračke.

Obzirom da je riječ o najosjetljivijoj populaciji – djeci, vrijeme posjete nije strogo ograničeno.

Nema lista čekanja ni za preglede, ni za hospitalno liječenje.

Termini se mogu dogovoriti lično sa ljekarom, a izbor ljekara je takođe moguć po zahtjevu pacijenta.

Posjeta se obavlja u namjenskoj prostoriji za posjete (izuzetno se prave ustupci kod djece sa posebnim potrebama).

Osoblje službe djeluje kao iskusan tim trudeći se da na profesionalan i prijateljski način obavi svoju dužnost i stekne povjerenje bolesne djece i njihovih roditelja.

Odjeljenje je otvoreno i za telefonske konsultacije čime je pedijatar dostupan 24h na dan.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 671.

Doktori u službi

Miljanović dr Duška
specijalista pedijatar-neonatolog
Petković dr Ružica
specijalista pedijatrije i endokrinologije
Kuzmanović-Knežević dr Ljubica
specijalista pedijatrije
Prlić dr Aleksandra
specijalista pedijatrije
Nikolić dr Vladan
doktor medicine na specijalizaciji