Načelnik službe

Final bolnica 0001

Dr Lana Todić

Specijalista patologije

Glavna sestra

Final bolnica 00002

Jovana Skrobić

Služba za patologiju

Služba za patologuju osnovana je 1983. godine. Rad u Službi organizovan je u dvije organizacine jedinice, na različitim lokacijama, i to: u Službi sa laboratorijom i Mrtvačnici sa prosekturom. Na godišnjem nivou, u ovoj Službi, izvrši se približno 4000 različitih dijagnostičkih ispitivanja.

Radno vrijeme u službi : 07:00 – 13.00 h

Djelatnosti Službe za patologiju:

 • Osnovna biopsija, priprema i analiza.
 • Veća biopsija, priprema i analiza 4-6 isječaka, HE bojenje.
 • Velika biopsija, priprema i analiza > od 7 isječaka, HE bojenje.
 • Serijski pregled velike biopsije (konus grlića maternice, štitne žlijezde, prostate..).
 • Citološka analiza, punktat, sputum, eksfolijat, aspirat i sl..
 • Endoskopska biopsija (isječci bronhalne sluznice, želuca, crijeva, grlića maternice i sl.).
 • Ex tempore biopsija različitih organa uz intraoperativnu konsultaciju i analiza materijala nakon ex tempore biopsije.
 • Resekat dijela ili kompletnog organa sa tumorom (tumori dojke, želuca, crijeva, pluća, kože, prostate...) HE bojenje.
 • Resekat dijela ili kompletnog organa sa malignim tumorom uz regionalne limfne čvorove – uz primarni tumor analiziraju se i svi vidljivi limfni čvorovi i ekstranodalni depoziti, HE bojenje.
 • Biopsija sa dekalcinacijom, priprema i pregled koštanog ili okoštalog tkiva uz uputrebu sredstava za dekalcinaciju.
 • Biopsija tkiva testisa radi utvrđivanja spermatogeneze.
 • Klinička obdukcija (opšta), sa kompletnom makroskopskom i mikroskopskom ekspertizom osnovne bolesti i uzroka smrti.
 • Klinička obdukcija (specijalna), sa kompletnom makroskopskom i mikroskopskom ekspertizom osnovne bolesti i uzroka smrti.
 • Fotografisanje, izrada makro i mikro fotografija.
 • Arhiviranje podataka, arhiviranje svih nalaza i drugih dokumenata koje se koriste u službi.

Usluge u mrtvačnici podrazumjevaju smještaj, čuvanje i pripremu tijela priminulih za obdukciju, te pripremu tijela preminulih za predaju porodici i organizovanje transporta.

Sve dodatne informacijese mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 636

Doktori u službi

Vasiljević dr Danijela
specijalista patologije
Subotić dr Aleksandar
doktor medicine na specijalizaciji