Načelnik službe

Dr Saša Vidić Načelnik Službe za ortopediju i traumatologiju

Dr Saša Vidić

Specijalista ortopedije sa traumatologijom

Glavna sestra

Sretenka Stojčinocić Služba za ortopediju i traumatologiju Glavna sestra

Sretenka Stojčinović

Služba za ortopediju sa traumatologijom

Služba je samostalna organizaciona cjelina sa odjeljenjem za liječenje pacijenata, dvije operacione sale, odjeljensko previjalište, dvije ortopedske ambulante za odrasle sa gipsaonom i jednom dječijom ambulantom, u kojoj se radi i ultrazvuk kukova.

Rad u ortopedskim ambulantama je svaki radni dan od 08-14:30 h, za kontrolne preglede od 08 -14 h. Pacijenti koji dolaze na pregled potrebno je da imaju uputnicu izdatu od porodičnog ljekara, raniju dokumentaciju o liječenju uz RTG, CT, MRI, UZ, scintigrafiju. Pregledi mogu biti dogovoreni od strane porodičnog ljekara sa sestrom u ambulanti.

Svaki pacijent ima pravo da traži pregled određenog ljekara i da u dogovoru, bude pregledan od istog. Ortopedsko traumatološki pacijenti na pregled i eventualni prijem na odjeljenje se primaju poslije radnog vremena, radnim danom, vikendom i praznicima u ambulanti opšte hirurgije, koja je radnim danima i praznicima pokrivena pripravnošću specijaliste ortopeda, a u dane vikenda dežurstvom.

Na odjeljenje se primaju pacijenti sa povredama i bolestima lokomotornog sistema koji se dijagnostički obrađuju i liječe operativno ili neoperativno. Pacijenti koji se na odjeljenje primaju kao hitni slučajevi preoperativno se pripremaju na odjeljenju. Ortopedski pacijenti koji se primaju na odjeljenje za operativno liječenje po redoslijedu čekanja preoperativnu pripremu (laboratorijski nalaze: SE, CRP, KKS, Šuk, urin, urea, kreatinin, jonogram, PA pluća, saglasnost interniste i nalaz anesteziologa) rade ambulantno u domovima zdravlja.

Nakon dogovora sa ljekarom pacijent se upisuje na listu čekanja. Tako pripremljeni pacijenti se operišu u roku od jednog mjeseca. Za prijem pacijenti su dužni da donesu medicinsku dokumentaciju i dotadašnju terapiju.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 053/241-022, lokal 532.

Doktori u službi

Prof. dr Nikola Gavrić
specijalista ortopedije sa traumatologijom
Dr Jugović Srećko
specijalista ortopedije sa traumatologijom
Dr Lazić Mladenko
specijalista ortopedije sa traumatologijom

Prim. dr Anela Velimirović

specijalista ortopedije sa traumatologijom
Dr Ćelić Slaven
specijalista ortopedije sa traumatologijom
Dr Jović Bojan
doktor medicine