Načelnik službe

Dr Nataša Đekić Matković Načelnik Internističke službe Spec interne medicine Onkolog

Dr Nataša Đekić - Matković

Specijalista interne medicine, supspecijalista onkologije

Glavna sestra

Stevanovic Sladjana

Slađana Stevanović

Služba za onkologiju

Sve informacije vezane za Službu za onkologiju naše Ustanove se mogu dobiti svakim radnim danom u periodu od 07:30 - 09:30 sati i 13:30 - 16:30 sati na broj telefona 053/241-022,  lokal 613.

Doktori u službi

Dr Nataša Đekić - Matković
specijelista interne medicine, supspecijalista onkologije
Dr Dragana Stojanović
doktor medicine na specijalizaciji