Načelnik službe

Dr Jelena Njegomirović Tufegdžić Načelnik Službe za oftalmologiju Spec oftalmologije

Prim. dr Jelena Njegomirović Tufegdžić

Specijalista oftalmologije

Glavna sestra

Tanja Štrkić Glavna sestra Službe za oftalmologiju

Tanja Štrkić

Služba za očne boelsti naše ustanove spada u red hirurških disciplina. Sastoji se od prijemne ambulante, jedne ambulante za rad sa dva radna mjesta, odjeljenja sa kapacitetom od 17 kreveta, jedne operacione sale, te ortooptičko pleoptičkog kabienta.

Odjeljenje smo podjelili na operativni i konzervativni odsjek.

U sklopu odjeljenja postoji i kabinet za UZV dijagnostiku i obradu, te kompjutersku autokeratorefraktometriju.

Od usluga rade se ambulantni pregledi uz prethodne redovne narudžbe pacijenata, naravno sa izuzecima hitnih slučajeva. Ortooptičko pleoptički kabinet uz opremu i jednog defektologa obavlja za sada rad sa djecom konzervativne usluge.

Trenutno imamo jednog ljekara oftalmologa, dr Dravora Cvijetića, koji je na edukaciji za strabologa u UKC Očna klinika Banja Luka.

S obzirom da je oftalmologija operativna grana, rade se faco operacije cataractae (staračke mrene) i ova usluga je pokrenuta u našoj ustanovi u oktobru 2015. godine.

Imamo kvalitetnu opremu za izvođenje ovih zahvata (dvije faco mašine, operacioni mikroskop), te adekvatan instrumentarij.

Za ovaj zahvat koji se radi u lokalnoj anesteziji treba prethodno, uz obradu i pregled, uraditi osnovne laboratorijske nalaze i pregled interniste. Pripremljeno je pisano uputstvo za pacijente šta se treba uraditi preoperativno i kako se ponašati postoperativno.

Rijetko se rade klasične ECEC operacije katarakte. Rade se operacije tumefakcija, pterygiuma, kapaka itd...

Ljekari u službi:

Prim. Njegomirović-Tufegdžić dr Jelena, oftalmolog

Prim. Perić dr Ljubica, oftalmolog

Dr Davor Cvijetić, oftalmolog

Dr Nikola Mastilović, oftalmolog

Ljekar na specijalizaciji: dr Tanja Starčević