Načelnik službe

Prim mr sci med Siniša Đuričić Načelnik Službe za neurologiju Spec neuropsihijatrije

Prim. dr Siniša Đuričić

Specijalista neuropsihijatrije

Glavna sestra

Fotosi koji su falili 00013

Svjetlana Todorić

INFO PULT - za pacijente

Spisak usluga

Telefon: 053/241-022lokal 661

Služba za neurologiju

Unutar službe za neurologiju su sljedeće organizacione jedinice:

1.  Odsjeci

 • Opšta 
 • Moždana jedinica sa intenzivnom i poluintenzivnom njegom,

 2.  Ambulante

 • Prijemna neurološka 
 • Dispanzerska KSZ ambulanta
 • Neurofiziološkai laboratorija: 
  • EEG ( digitalni i standardni snimak)
  • EMNG (elektromioneurografija)
  • TCD (trans kranijalni dopler)

Radno vrijeme ambulanti:

Prijemna neurološka ambulanta radi 24h.

KSZ dispanzer od 07:00-15:00 časova radnim danima.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022, lokal 661.

Doktori u službi

Govedarica dr Sanja
specijalista neuropsihijatrije
Mr sci. med. Siniša Đuričić
specijalista neuropsihijatrije
Todić dr Slađana
specijalista neuropsihijatrije
Ninković dr Milijana
specijalista neurologije
Jaćimović dr Čedomir
specijalista neurologije
Slavujević dr Sanja
specijalista neurologije
Bjegojević dr Dijana
specijalista neurologije
Savić dr Vladimir

specijalista neurologije

Mitrović dr Vladimir
doktor medicine
Milačak dr Slobodan
doktor medicine