Načelnik službe

Final bolnica 00001

Prim. dr Milica Šarčević

Specijalista mikrobiologije

Glavna sestra

Fotosi koji su falili 00002

Branka Reljić

INFO PULT - za pacijente

Služba za mikrobiologiju

Služba je organizovana kroz dva odjeljenja: Odjeljenje za mikrobiologiju sa parazitologijom i Odjeljenje za patoanatomiju .Medicinska mikrobiologija jespecijalistička  medicinska grana koja se bavi otkrivanjem i dokazivanjem uzročnika zaraznih bolesti.

Metode kojima se koristi:

- direktne, kada se iz uzorka kultivacijom dokazuju uzročnici bolesti ili kliconoštva, indirektne, kada se u krvi traže antitijela koja se proizvode u organizmu u prisutnosti patogenih mikroorganizama ili antigeni.

Služba za mikrobiologiju obavlja mikrobiološku dijagnostiku za potrebe Bolnice Doboj i ambulantne pacijente iz cijele dobojske regije. Služba za mikrobiologiju kontinuirano obavlja analize vezane za:

- otkrivanje uzročnika zaraznih bolesti u bolesnika iz primarnog ili sekundarnog  nivoa zdravstvene zaštite ; utvrđivanje kliconoštva kod klinički zdravih osoba; kontrola mikrobiološke čistoće sredine i sterilnosti.

U svrhu humane mikrobiologije obavljaju se sljedeće dijagnostike:

Bakteriologija. Dijagnostika crijevnih infekcija; dijagnostika infekcija oka, uva; dijagnostika infekcija kože i rana; dijagnostika respiratornih infekcija; dijagnostika urogenitalnih infekcija; dijagnostika infekcija centralnog nervnog sistema; dijagnostika sepse; bakteriološka serologija (ASO i TPH);

Parazitologija. Dijagnostika crijevnih parazita.

Mikologija. Mikološka obrada (koža, nokti) na dermatofite (nativni preparat)

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022, lokal 631.

Doktori u službi

Šarčević dr Milica
specijalista mikrobiologije
Narić dr Nikolina
doktor medicine na specijalizaciji