Načelnik službe

Zadnje slike 28 2 22 00023

Prim. dr Marina Ćuković

Specijalista kliničke biohemije

Glavni tehničar

Fotosi koji su falili 00009

Mladen Gostić

INFO PULT - za pacijente

Služba za kliničko biohemijsku dijagnostiku

SLUŽBA ZA KLINIČKO-BIOHEMIJSKU DIJAGNOSTIKU

Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku na raspolaganju je internim i eksternim korisnicima laboratorijskih usluga 24 časa dnevno. Laboratorij obavlja analize iz oblasti biohemije, hematologije, hemostaze i imunohemije.

INTERNI KORISNICI LABORATORIJSKIH USLUGA


U Službi za kliničko-biohemijsku dijagnostiku prijem biološkog materijala za laboratorijske pretrage internim korisnicima vrši se od ponedjeljka do petka, od 7:15 do 10:00 časova uz odgovarajuću bolničku uputnicu za laboratorijske pretrage. Krajnji izveštaji ispitivanja preuzimaju se od 14:30 do 15:00 časova svakog radnog dana.

EKSTERNI KORISNICI LABORATORIJSKIH USLUGA

U Službi za kliničko-biohemijsku dijagnostiku uzorkovanje biološkog materijala za laboratorijske pretrage eksternim korisnicima vrši se od ponedjeljka do petka, od 7:15 do 10:00 časova uz odgovarajuću specijalističku uputnicu za laboratorijske pretrage. Krajnji izvještaji ispitivanja preuzimaju se od 14:30 do 15:00 časova svakog radnog dana.

Preporuka je da se korisnici laboratorijskih usluga  prije dolaska u Službu za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, u svrhu uzorkovanja biološkog materijala, direktno informišu na dole dostupne kontakt brojeve laboratorija o trenutnoj dostupnosti predmetnog analita za rad iz kataloga analiza, kako bi se preduprijedile eventualne neusaglašenosti. Za postupanje drugačije od prepoučenog, laboratorij nije dužan snositi posledice. 

HITNI LABORATORIJ 

U Službi za kliničko-biohemijsku dijagnostiku prijem i uzorkovanje biološkog materijala za hitne laboratorijske pretrage vrši se 24 časa dnevno. Krajnji izvještaj ispitivanja, za hitno analizirane uzorke, preuzimaju se u periodu od 30 do 60 minuta nakon obavljenog prijema ili uzorkovanja uzorka, zavisno od vrste traženih analiza.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 053/241-022,  lokal 321 i lokal 621.

Doktori u službi

Džepina dr Branka
doktor medicine na specijalizaciji