Načelnik

Dr Slaviša Ćelić Šef Jedinice za intenzivno liječenje COVID Spec anestezije sa reanimacijom

Dr Slaviša Ćelić Spec anestezije sa reanimacijom

Glavna sestra

Daliborka Aleksić Glavna sestra Jedinica za intenzivno liječenje COVID

Glavna sestra Službe za intenzivnu medicinu nehirurških grana

Doktori u službi:


Dr Slaviša Ćelić, Specijalista anesteziolog i reanimatolog na subspecijalizaciji iz intenzivne medicine

Dr Milenka Bandić Milovac, Specijalista pulmolog na subspecijalizaciji iz intenzivne medicine

Dr Goran Stanojević, Specijalista anesteziologije reanimatologije i intenzivne terapije

Dr Pelka Spasojević, Specijalizant pulmologije

Dr Uroš Kalajdžić, Specijalizant interne medicine