Načelnik službe

Dr Svjetlana Adžić Načelnik Službe za infektologiju Spec infektologije

Prim. dr Svjetlana Ostojić

Specijalista infektologije

Glavna sestra

Fotosi koji su falili 00014

Valentina Kurtović

Služba za infektologiju

U okviru službe svakodnevno se obavlja liječenje pacijenata, rade se  pregledi i  provodi antirabična zaštita.

Prijem pacijenata se vrši od 00-24h, gdje je radno vrijeme od 07h do 15h, a od 15h do 07h narednog dana pokriveno pripravnošću i dežurstvima.

Pružanje usluga vrši se uz uputnicu primarne zaštite.

Pripreme za ostale zdravstvene zahvate obavljaju se uz preporuku matičnog odjeljenje.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 431

Doktori u službi

Dr Kapetanović Vesna
doktor medicine na specijalizaciji
Dr Kuprešak Slađana
specijalista infektologije
Dr Pavlović Reljić Tanja
doktor medicine na specijalizaciji