Načelnik službe

Adzic

Adžić dr Svjetlana

specijalista infektologije

Glavna sestra

Kuzmic danijela

Danijela Kuzmić

Služba za infektologiju

U okviru službe svakodnevno se obavlja liječenje pacijenata, rade se  pregledi i  provodi antirabična zaštita.


Prijem pacijenata se vrši od 00-24h, gdje je radno vrijeme od 07h do 15h, a od 15h do 07h narednog dana pokriveno pripravnošću i dežurstvima.


Pružanje usluga vrši se uz uputnicu primarne zaštite.


Pripreme za ostale zdravstvene zahvate obavljaju se uz preporuku matičnog odjeljenje.


Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 431

Doktori u službi

Kapetanović dr Vesna
doktro medicine na specijalizaciji
Kuprešak dr Slađana
doktor medicine na specijalizaciji
Pavlović dr Tanja
doktor medicine