Načelnik službe

Sredanovic

Prim. dr Gordana Sredanović

specijalista ginekologije i akušerstva

Glavna sestra

Sanja

Sanja Gavrić

INFO PULT - za pacijente

Služba za ginekologiju i akušerstvo

Služba je organizovana u dvije organizacione cjeline:


  • Ginekologija sa patologijom trudnoće
  • Porodilište


Pacijenti se primaju u dvije odvojene prijemne ambulante, ginekološka i prijem trudnica, koje rade 24h.


Odsjek ginekologije se bavi:


-prevencijom (kolposkopija, PAPA, kontracepcija, savjeti, UZ pregledi, HSG, laparoskopska eksploracija, eksplorativna laparotomija, dijagnostičke intervencije-biopsija grlića, eksplorativna kiretaža), i


- liječenjem ginekoloških oboljenja (medikamentozno i operativno).


Patologija trudnoće se bavi praćenjem i čuvanjem trudnoća koje su ugrožene zbog stanja ploda ili stanja majke.


 Pacijenti za hladni operativni program se naručuju, a njihova preoperativna priprema se obavlja ambulantno, u nadležnim domovima zdravlja.


Lista čekanja za operativne zahvate do 30 dana, zavisno od nalaza pacijenta i menstrualnog ciklusa.


Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona: 053/241-022, lokal 541.

Doktori u službi


Prim. dr Radivoje Katanić
specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr Zlatan Marković
specijalista ginekologije i akušerstva
Jerinić-Stajić dr Gordana
specijalista ginekologije i akušerstva
Perić-Zovko dr Jovanka
specijalista ginekologije i akušerstva
Prodanović–Radić dr Dragana
specijalista ginekologije i akušerstva
Radmanović dr Georgije
specijalista ginekologije i akušerstva
Miličević dr Mladen
specijalista ginekologije i akušerstva
Nogo dr Jelena
doktor medicine na specijalizaciji
Kuprešak dr Đuro
doktor medicine na specijalizaciji
Todorović dr Dejan
doktor medicine