Načelnik službe

Prim dr Gordana Sredanović Načelnik Službe za ginekologiju i akušerstvo

Prim. dr Gordana Sredanović

Specijalista ginekologije i akušerstva

Glavna sestra

Fotosi koji su falili 00010

Sanja Gavrić

INFO PULT - za pacijente

Apartman doboj

Apartman

Služba za ginekologiju i akušerstvo

Služba je organizovana u dvije organizacione cjeline:

  • Ginekologija sa patologijom trudnoće
  • Porodilište

Pacijenti se primaju u dvije odvojene prijemne ambulante, ginekološka i prijem trudnica, koje rade 24h.

Odsjek ginekologije se bavi:

-prevencijom (kolposkopija, PAPA, kontracepcija, savjeti, UZ pregledi, HSG, laparoskopska eksploracija, eksplorativna laparotomija, dijagnostičke intervencije-biopsija grlića, eksplorativna kiretaža), i

- liječenjem ginekoloških oboljenja (medikamentozno i operativno).

Patologija trudnoće se bavi praćenjem i čuvanjem trudnoća koje su ugrožene zbog stanja ploda ili stanja majke.

 Pacijenti za hladni operativni program se naručuju, a njihova preoperativna priprema se obavlja ambulantno, u nadležnim domovima zdravlja.

Lista čekanja za operativne zahvate do 30 dana, zavisno od nalaza pacijenta i menstrualnog ciklusa.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona: 053/241-022, lokal 541.

Doktori u službi

Prim. dr Radivoje Katanić
specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr Zlatan Marković
specijalista ginekologije i akušerstva
Jerinić-Stajić dr Gordana
specijalista ginekologije i akušerstva
Perić-Zovko dr Jovanka
specijalista ginekologije i akušerstva
Prodanović–Radić dr Dragana
specijalista ginekologije i akušerstva
Radmanović dr Georgije
specijalista ginekologije i akušerstva
Miličević dr Mladen
specijalista ginekologije i akušerstva

Kuprešak dr Đuro

specijalista ginekologije i akušerstva
Nogo dr Jelena
doktor medicine na specijalizaciji
Todorović dr Dejan
doktor medicine