Načelnik službe

Hadziavdic

Hadžiavdić dr Aleksandra

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavna sestra

Njegica

Njegoslava Smiljanić

INFO PULT - za pacijente

Spisak usluga


Telefon: 053/241-022lokal 681

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Služba za fizikalnu medicinu i ranu rehabilitaciju hospitalizovanih pacijenata, kao samostalna organizaciona jedinica, osnovana je krajem 2008. godine.


Služba pruža usluge rane rehabilitacije pacijentima koji su na liječenju na hirurškim, internističkim, neurološkim i drugim službama naše ustanove. Pacijent se u program rane rehabilitacije uključuje po prijemu i sprovodi se prema protokolima ustanovljenim za određena patološka stanja. Na otpustu pacijent i porodica dobijaju preporuke o daljem liječenju. U protokolima rane rehabilitacije najzastupljenija je kineziterapija, a raspolažemo aparatima za elektro, sono i magnetoterapiju.


Služba pruža usluge ambulantnog fizikalnog liječenja za šta je potrebna uputnica porodičnog ljekara.


Služba radi osmočasovno radno vrijeme 5 dana u nedjelji.


Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 681.

Doktori u službi

Lutovac dr Vaso
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije