Duško Lugonja, dipl. ekonomista


Služba za finansije se sastoji iz dva odsjeka i to:

  • Odsjek za finansijsku operativu i
  • Odsjek knjigovodstva
Duško Lugonja Šef Službe za finansije Dipl ekonomista

Rukovodilac službe

O službi

Šef odsjeka finansijske operative Ivana Radić, dipl. ekonomista

Šef odsjeka knjigovodstva Zorka Marković, dipl. ekonomista

Služba za finansije je značajan segment organizacione strukture nemedicinskog sektora, u smislu zaduženja za realizaciju pretpostavki za kontinuirano obavljanje ukupnog procesa rada, odnosno obavljanje osnovne djelatnosti, kao i nesmetano materijalno - finansijsko poslovanje Bolnice.

Uz praćenje i primjenu svih propisa iz materijalno - finansijskog poslovanja, te širokog spektra knjigovodstvenih poslova, služba je nadležna i za poslove koji se odnose na likvidaturu i plaćanja, blagajničko poslovanje, obračun plata i ostalh ličnih prihoda, naplatu potraživanja i dr. sa posebnim akcentom na FZO RS , preko kojeg se ostvaruje preko 90% ukupnog prihoda Bolnice.

Sve informacije vezane za službu finansija se mogu dobiti na telefone:

Šef službe: 053/241-022, lokal 440

Šef odsjeka finansijske operative:  lokal 442

Šef odsjeka knjigovodstva:  lokali 152 i 448.