Načelnik službe

Prim dr Slovenka Stevanović Načelnik Službe za dermatovenerologiju Spec dermatovenerologije

Prim. dr Slovenka Stevanović

Specijalista dermatovenerologije

Glavna sestra

Fotosi koji su falili 00011

Sara Anić

Služba za dermatovenerologiju

Službu za kožno - venerična oboljenja čine KSZ (konsultativno specijalistička zaštita) ambulanta i odjeljenje sa ležećim pacijentima.

Radno vrijeme KSZ ambulante radnim danima je od 08:00-15:00 časova i to po sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak: Đurić dr Snježana

Utorak - Stevanović dr Slavonka

Srijeda - Prim.dr Zora Drobac

Četvrtak i petak ljekari obavljaju zakazane kontrolne preglede i dijele prve specijalističke preglede.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 421

Doktori u službi

Prim. dr Slovenka Stevanović
specijalista dermatovenerologije
Prim. dr Snježana Đurić
specijalista dermatovenerologije