Načelnik službe

Drobac

Prim. dr Zora Drobac

specijalista dermatovenerologije

Glavna sestra

Tereza

Tereza Stojanović

Služba za dermatovenerologiju

Službu za kožno - venerična oboljenja čine KSZ (konsultativno specijalistička zaštita) ambulanta i odjeljenje sa ležećim pacijentima.


Radno vrijeme KSZ ambulante radnim danima je od 08:00-15:00 časova i to po sljedećem rasporedu:


Ponedjeljak: Đurić dr Snježana


Utorak - Stevanović dr Slavonka


Srijeda - Prim.dr Zora Drobac


Četvrtak i petak ljekari obavljaju zakazane kontrolne preglede i dijele prve specijalističke preglede.


Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 421

Doktori u službi

Prim. dr Slovenka Stevanović
specijalista dermatovenerologije
Prim. dr Snježana Đurić
specijalista dermatovenerologije