Načelnik službe

Prim. dr Mladen Pećanac

Glavna sestra


Gordana Ilić Glavna sestra Službe za anesteziju i reanimaciju

Gordana Ilić

INFO PULT - za pacijente

Anesteziološki upitnik

Telefon: 053/241-022lokal 230

Služba za anesteziju i reanimaciju

Rad službe je organizovan kroz  osmočasovno radno vrijeme, dežurstva za doktore, turnusni rad za medicinske tehničare, a odvija se kroz sljedeće vidove:

 • anesteziološka ambulanta,
 • nesteziološki postupci u operacionim salama
 • intenzivno liječenje,
 • provođenje mjera KPC reanimacije,
 • pratnja vitalno ugroženih bolesnika.

Anesteziološka ambulanta radi svakodnevno u terminu od 08 h do 14 h, gdje pregled i pripremu pacijenta obavlja doktor specijalista anesteziologije i reanimatologije. Pacijent popunjava upitnik i potpisuje pristanak za anesteziološke postupke, a doktor procjenjuje rizik od operativnog zahvata za svakog pacijenta i preporučuje adekvatnu vrstu anestezije. Za elektivne (naručene) operativne zahvate pacijenti u anesteziološku ambulantu donose sljedeće  preoperativne nalaze:

 • osnovne laboratorijske nalaze (KKS, SE, VK, VZ, GUK, urea, kreatinin),
 • EKG,
 • RTG PA pluća i
 • interniste ili pedijatra u zavisnosti od starosne dobi bolesnika.

Po potrebi se ovi nalazi dopunjavaju sa nalazima jonograma, hepatograma, hormona štitne žlijezde ili nalazom drugih specijalista, u zavisnosti od zdravstvenog stanja bolsenika koji se priprema za operativni zahvat.

Anesteziološki postupci se provode u 8 operacionih sala i intervencija hirurškog, ginekološkog, ortopdeskog, urološkog, ORL i oftalmološkog odjeljenja.

Služba za anesteziju i reanimaciju omogućava izvođenje operativnih zahvata u:

 • optoj endotrahealnoj (balansiranoj) anesteziji,
 • spinalnoj anesteziji (centralni neuroaksijalni blok),
 • regionalnoj anesteziji (blokovi perifernih nerava),
 • kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji,
 • intrevenskoj analgosedaciji (kiretaže, endoskopski pregledi,

U jedinici intenzivnog liječenja se tretiraju vitalno ugroženi bolesnici, bolesnici u ranoj  postoperativnoj fazi i polutraumatizovani bolesnici. Jedinica je opremljena savremenom opremom neophodnom za reanimaciju bolesnika i podršku vitalnih funkcija.

Kompletno osoblje službe je osposobljeno za provođenje kardio-pulmo-cerebralne (KPC) reanimacije pacijenta koja se obavlja po pozivu.

Služba obezbjeđuje i stručnu medicinsku pratnju vitalno ugroženih bolesnika u druge zdravstvene ustanove u zemlji i inostranstvu.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona: 053/241-022, lokal 230

Doktori u službi

Prim. dr Slobodanka Živković
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Prim. dr Mladen Pećanac
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Novarlić dr Tanja
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Blagojević dr Slađana
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Đokić dr Ljiljana
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Preradović dr Slaviša
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Ćelić dr Slaviša
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Stanojević dr Goran
doktor medicine na specijalizaciji