Dr Siniša Marić, specijalista hirurgije

Medicinski fakultet završio u Banja Luci. U JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" zaposlen od 2007. godine, a funkciju pomoćnika direktora za medicinska pitanja obavlja od oktobra 2017. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na :

Telefon: 053/241-022, lokal 417

E-mail adresa: drmaric.bolnica@gmail.com

Dr Siniša Marić Zamjenik direktora bolnice

Dr Siniša Marić

Specijalista hirurgije

Politika kvaliteta

JZU bolnica „Sveti apostol Luka“ u Doboju, po namjeni i organizaciji predstavlja zdravstvenu ustanovu regionalnog tipa, koja obezbjeđuje stacionarnu i konsulatativno specijalističku zdravstvenu zaštitu sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa za približno 270 000 stanovnika u osam opština dobojske regije.

Bolnica je prvi referalni nivo u zdravstvenom sistemu koji savremena dostignuća medicinske struke stavlja u službu zdravlja građana koordinisanim djelovanjem sa domovima zdravlja, kao i višim referalnim nivoom - Kliničkim centrom u Banjoj Luci i drugim zdravstvenim ustanovama u širem okruženju.

Vrijednosti JZU bolnica u Doboju su: opredijeljenost reformskim procesima, praćenje i praktična primjena principa savremene medicinie, profesionalizam, timski rad i posvećenost pacijentima.